Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Tôi phải làm gì? (27.2.2017 – Thứ hai Tuần 8 Thường niên)

“Tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời? Có khi nào anh nghĩ đến chuyện chia sẻ cho người nghèo? “ Lời Chúa: Mc 10, 17-27 17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có...

Đừng lo lắng (26.2.2017 – Chúa nhật 8 Thường niên, Năm A)

  Lời Chúa: Mt 6, 24-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và...

Ngài ôm các trẻ em (25.2.2017 – Thứ Bảy Tuần 7 Thường Niên)

Lời Chúa: Mc 10, 13-16 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ...

Một xương một thịt (24.2.2017 – Thứ Sáu Tuần 7 Thường Niên)

Lời Chúa: Mc 10,1-12 1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.2 Có...

Làm cớ cho anh sa ngã (23.2.2017 – Thứ Năm Tuần 7 Thường Niên)

Lời Chúa: Mc 9, 41-50 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần...

Trên tảng đá này (22.2.2017 – Thứ Tư – Lập Tông tòa thánh Phêrô)

Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả,...

Cãi nhau (21.2.2017 – Thứ ba Tuần 7 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 9, 30-37 30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị...

Nếu Thầy có thể (20.02.2017 – Thứ hai Tuần 7 Thường niên)

“Thái độ nửa tin, nửa ngờ cũng là thái độ của thế hệ chúng ta. Đức tin là lời đáp trả của con người, nhưng đức tin cũng là ơn ban của Chúa.” Lời Chúa: Mc 9, 14-29 14 Khi Đức...

Trở nên con cái Chúa (19.2.2017 – Chúa nhật 7 Thường niên A)

Lời Chúa (Mt 5,38-48) Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: 38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng...

Hãy nghe Người (18.2.2017 – Thứ bảy Tuần 6 Thường niên)

“Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu lên một ngọn núi cao. Ngài chỉ đem theo ba môn đệ thân tín, Phêrô, Giacôbê và Gioan.” Lời Chúa: Mc 9, 2-13 2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các...

Từ bỏ chính mình (17.2.2017 – Thứ sáu Tuần 6 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 8, 34 – 9,1 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả...

Tư tưởng của loài người (16.2.2017 – Thứ năm Tuần 6 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 8, 27-33 27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? “28 Các ông...

Anh có thấy gì không? (15.2.2017 – Thứ tư Tuần 6 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 8, 22-26 22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ...

Không nhớ sao? (14.2.2017 – Thứ Ba Tuần 6 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 8, 14-21 14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!...

Tìm một dấu lạ từ trời (13.2.2017 – Thứ Hai Tuần 6 Thường niên)

  Lời Chúa: Mc 8, 11-13 11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao...

Thầy báo cho anh em biết (12.02.2017 – Chúa nhật 6 Thường niên A)

Lời Chúa (Mt 5,17-37) Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: 17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ.  Thầy đến không...

Bị xỉu dọc đường (11.2.2017 – Thứ bảy Tuần 5 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 8, 1-10 1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn...

Hãy mở ra (10.2.2017 – Thứ Sau tuần 5 Thường Niên)

Lời Chúa: Mc 7, 31-37 31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin...

Những mảnh vụn (9.2.2017 – Thứ Năm tuần 5 Thường Niên)

Lời Chúa: Mc 7, 24-30 24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được.25 Thật vậy, một người đàn bà...

Từ trái tim con người (8.2.2017 – Thứ Tư Tuần 5 Thường niên)

1Lời Chúa: Mc 7, 14-23 14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể...