Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Anh giơ tay ra! (18.01.2017- Thứ Tư Tuần 2 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 3, 1-6 1Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người.3 Đức Giê-su...

Con Người làm chủ ngày sabát (17.1.2017 – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 2, 23-28 23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày...

Chàng rể còn ở với (16.01.2017 – Thứ Hai Tuần 2 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 2, 18-22 18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu...

Tôi đã thấy (15.1.2017 – Chúa nhật 2 Thường niên A)

Lời Chúa (Ga 1,29-34) 29 Khi ấy, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới...

Kêu gọi người tội lỗi (14.01.2017 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên)

Lời Chúa: Mc 2, 13-17 Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi...

Thấy họ có lòng tin (13.01.2017 – Thứ Sáu Tuần 1 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 2, 1-12 1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho...

Chạnh lòng thương (12.01.2017 – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường niên)

Lời Chúa: Mc 1, 40-45 40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”41 Người chạnh lòng thương giơ tay...

Bà phục vụ các ngài (11.01.2017 -thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên)

Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn...

Đấng thánh của Thiên Chúa (10.01.2017 – Thứ Ba Tuần 1 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 1, 21b-28 Ngay ngày sabát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như...

Con yêu dấu (9.1.2017 – Chúa Giêsu chịu phép rửa)

Lời Chúa (Mt 3,13-17) 13 Khi ấy, Ðức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được...

Ra đi (08.01.2017 – Chúa nhật – Lễ Hiển Linh)

Lời Chú (Mt 2,1-12) 1 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, 2 và hỏi: “Ðức Vua dân Do thái mới sinh,...

Họ hết rượu rồi (7.1.2017 – Thứ Bảy – Mùa Giáng sinh)

“Người bảo gì, các con hãy làm”:  Ðó vẫn là lời Mẹ nhắn nhủ chúng ta hôm nay. Lời Chúa: Ga 2, 1-11Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức...

Con yêu dấu của Cha (6.1.2017 – Mùa Giáng sinh)

“Trước khi mừng Lễ Chúa Hiển Linh cho các đạo sĩ dân ngoại, chúng ta mừng Đức Giêsu được hiển linh trên sông Giođan…” Lời Chúa: Mc 1, 7-11Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: “Có...

Các thiên thần của Thiên Chúa (5.1.2017 – Mùa Giáng sinh)

Lời Chúa: Ga 1, 43-51 Khi ấy, Ðức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói: “Anh hãy theo tôi”. Ông Philípphê là người Bétxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô.Ông...

Hãy đến mà xem (04.01.2017 – Mùa Giáng sinh)

Lời Chúa: Ga 1, 35-42Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: Ðây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu,...

Tôi đã thấy (3.1.2017 – Thứ Ba – Mùa Giáng sinh)

Lời Chúa: Ga 1, 29-34 29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới...

Lời chứng của ông Gio-an (02.01.2017 – Mùa Giáng sinh)

Lời Chúa: Ga 1,19-28 19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai? “20 Ông tuyên bố thẳng thắn,...

Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (01.01.2017 – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa)

Lời Chúa: Lc 2,16-2116 Những người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được...

Ngôi Lời đã thành người (31.12.2016 – ngày 7 trong tuần Bát nhật Giáng Sinh)

Lời Chúa: Ga 1, 1-18   1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn...

Trốn sang Ai cập (30.12.2016 – Lễ Thánh Gia Thất, năm A)

Lời Chúa (Mt 2,13-15.19-23) 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó cho...