Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Ơn cứu độ cho muôn dân (29.12.2016 – Ngày 5 trong Tuần Bát nhật Giáng sinh)

Lời Chúa: Lc 2, 22-35 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi...

Khóc thương con mình (28.12.2016 – Tuần Bát nhật Giáng sinh – Các thánh Anh hài tử đạo)

Lời Chúa: Mt 2, 13-18 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến...

Ông đã thấy và đã tin (27.12.2016 – Ngày III trong Tuần Bát nhật Giáng sinh – Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng)

Lời Chúa: Ga 20, 2-82Khi ấy, bà Maria Macđala liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng...

Xin nhận lấy hồn con (26.12.2016 – Ngày II trong Tuần Bát nhật Giáng sinh – Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi)

Lời Chúa: Cv 6, 8-10; 7, 54-60Ông Stêphanô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của...

Ngôi Lời làm người (25.12.2016 – Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Ban Ngày)

Tin Mừng theo thánh Gioan 1,1-18 (1) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (2) Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. (3) Nhờ Ngôi...

Tin Mừng trọng đại (24.12.2016 – Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ đêm)

Lời Chúa: Lc 2, 1-14 1 Thời ấy, hoàng đế Augúttô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. 2 Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng...

Thiên Chúa viếng thăm (ngày 24.12.2016 – Trước Lễ Giáng Sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 67-7967 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: 68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu...

Tên cháu là Gioan (23.12.2016 – Trước Lễ Giáng Sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 57-66 57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được...

Nữ tỳ hèn mọn (22.12.2016 – trước Lễ Giáng sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 46-56 46 Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương...

Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi (21.12.2016 – Trước Giáng Sinh)

Lời Chúa: (Lc 1, 39-45 )  39 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. 41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng...

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa (20.12.2016 – trước Lễ Giáng sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 26-3826 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người...

Chuẩn bị sẵn sàng (19.12.2016 – Trước Lễ Giáng Sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 5-25Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông là bà Elisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người...

Đừng ngại (18.12.2016 – Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A)

  Lời Chúa (Mt 1,18-24) 18 Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse.  Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh...

Từ Bà Đức Giêsu được sinh ra (17.12.2016 – Trước Lễ Giáng sinh)

Lời Chúa: Mt 1, 1-17 1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa...

Ngọn đèn cháy sáng (16.12.2016 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Ga 5, 33-36 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng...

Hơn cả ngôn sứ nữa (15.12.2016 – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Vọng)

Lời Chúa Lc 7, 24-30 24 Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước...

Còn phải đợi ai (14.12.2016 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Lc 7, 19-23 19 Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? “20 Khi đến gặp Đức...

Hối hận nên lại đi (13.12.2016 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Vọng)

“Nếu chúng ta đã có lần nói: Con không muốn đi!, thì chúng ta luôn có thời gian suy nghĩ lại Lời Chúa: Mt 21, 28-32Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: “28 Các ông...

Gioan là một ngôn sứ (12.12.2016 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 21, 23-2723 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai...

Còn phải đợi ai (11.12.2016 – Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm A)

 Lởi Chúa (Mt 3,1-12) 2 Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Ðức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Ðấng phải đến không,...