Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Phải rửa chân cho nhau (13.4.2017 – Thứ Năm Tuần Thánh)

LỜI CHÚA:  Ga 13, 1-151 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế...

Chẳng lẽ con sao? (12.4.2017 – Thứ Tư Tuần Thánh)

Lời Chúa: Mt 26,14-25  14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.”...

Trời đã tối (11.4.2017 – Thứ Ba Tuần Thánh)

LỜI CHÚA:   Ga 13, 21-33, 36-3821 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”22 Các môn đệ...

Ngày mai táng Thầy (10.4.2017 – Thứ hai Tuần Thánh)

LỜI CHÚA  Ga 12, 1-111 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết.2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối...

Ông này là ai vậy? (9.4.2017 – Chúa nhật Lễ Lá năm A)

Lời Chúa: Rước Lá: Mt 21,1-11 (Bài Thương Khó: Mt 26,14-27,66) 1 Khi thầy trò Ðức Giêsu đến gần thành Giêrusalem và tới làng Bếtphaghê, phía núi Ôliu, Ðức Giêsu sai hai môn đệ và 2 bảo: “Các...

Chết thay cho dân (8.4.2017 – Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay)

LỜI CHÚA: Ga 11, 45-5745 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm...

Tôi là Con Thiên Chúa (7.4.2017 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 10, 32-4232 Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi? “33 Người Do-thái đáp: “Chúng...

Tôi hằng hữu (6.4.2017 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 8, 51-5951 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” 52 Người Do-thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ...

Sự thật sẽ giải phóng các ông (5.4.2017 – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 8, 31-42 31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi;32 các ông sẽ biết sự thật,...

Giương cao Con Người lên (4.4.2017 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 8, 21-3021 Khi ấy, Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.”22 Người...

Tôi là ánh sáng của thế giới (3.4.2017 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 8, 12-20 (12) Ðức Giêsu lại nói với người Dothái: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”....

Thầy là sự sống lại (2.4.2017 – Chúa nhật 5 Mùa Chay, năm A)

Lời Chúa (Ga 11,1-45) 1 Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Macta và Maria. 2 Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. ...

Ông này là Đấng Kitô (01.4.2017 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 7,40-5340 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.”41 Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói:...

Giờ của Người chưa đến (31.3.2017 – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30 Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do Thái tìm giết Người. Lễ Lều của người Do Thái gần tới,...

Chúa Cha làm chứng cho tôi (30.3.2017 – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 5,31-47 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33...

Không thể làm gì tự mình (29.3.2017 – Thứ tư Tuần 4 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 5,17-30 17 Đức Giê-su đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người...

Muốn trở nên lành mạnh (28.3.2017 – Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 5, 1-3a.5-161 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có...

Con ông sống (27.3.2017 – Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 4, 43-54 43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê.44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong...

Thầy là ánh sáng thế gian (26.3.2017 – Chúa nhật 4 mùa Chay năm A)

  Lời Chúa (Ga 9,1-41) 1 Khi ấy Ðúc Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này mới sinh ra đã bị mù, anh...

Tôi là nữ tỳ của Chúa (25.3.2017 – Thứ Bảy – Lễ Truyền Tin)

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38  26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người...