Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Êlia đã đến rồi (10.12.2016 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 17, 10-13 10Khi ấy, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? “11 Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi...

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (9.12.2016 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 11, 16-1916 “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; ...

Đấng đầy ân sủng (8.12.2016 – Thứ Năm – Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội)

Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse,...

Ách của tôi êm ái (7.12.2016 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách...

Không muốn ai hư mất (6.12.2016 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 18,12-14 12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì...

Đứng dậy mà đi (5.12.2016 – Thứ hai Tuần 2 Mùa Vọng)

Nghe bài cầu nguyện: Thứ Hai tuần 2 Mùa VọngLời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giuđê...

Hãy sám hối (4.12.2016 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm A)

Lời Chúa (Mt 3,1-12) 1 Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: 2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 3 Ông chính là người đã được...

Loan báo Tin Mừng (03.12.2016 – Thứ Bảy, Lễ Kính thánh Phanxicô Xaviê)

Lời Chúa: Mc 16, 15-2015 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được...

Mắt họ liền mở ra (2.12.2016 – Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Ðức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy...

Xây trên nền đá (1.12.2016 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 7, 21. 24-27 21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự...

Hãy đi theo tôi (30.11.2016 –Thứ Từ Lễ thánh Anrê)

Lời Chúa: Mt 4, 18-22 18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm...

Thánh Thần tác động (29.11.2016 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Lc 10, 21-24 Khi ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan...

Từ phương Đông phương Tây (28.11.2016 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 8, 5-11 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau...

Hãy sẵn sàng (27.11.2016 – Chúa nhật 1 Mùa vọng năm A)

Lời Chúa (Mt 24,37-44) Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: 37 “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38 Vì trong những ngày trước...

Phải đề phòng (26.11.2016 – Thứ bảy Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 34-36 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới...

Xem cây vả (25.11.2016 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, 29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa...

Sắp được cứu chuộc (24.11.2016 – Thứ năm Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 20-28 20 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy...

Vì danh Thầy (24.11.2016 – Lễ các thánh Tử đạo Việt Nam)

Lời Chúa: Lc 9, 21-25  23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ...

Một sợi tóc (23.11.2016 – Thứ tư Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời...

Anh em làm chứng cho Thầy (22.11.2016 – Thứ ba Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Ðức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày...