Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2016 – Thứ Ba, Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

Lời Chúa: Lc 10, 1-9. 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo...

Những kho lớn hơn (17.10.2016 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người...

Đừng lo (15.10.2016 – Thứ bảy Tuần 28 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 12, 8-12 8“Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9...

Môn đệ và bạn hữu (14.10.2016 – Thứ sáu Tuần 28 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 12, 1-7 1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng...

Ngôn sứ và tông đồ (13.10.2016 – Thứ năm Tuần 28 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 47-54 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc...

Xao lãng lẽ công bình (12.10.2016 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 42-46 42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên...

Bên ngoài, bên trong (11.10.2016 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 37-41 37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không...

Tìm kiếm dấu lạ (10.10.2016 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 29-32 29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào,...

Chín người kia đâu (9.10.2016 – Chúa nhật 28 thường niên C)

Lời Chúa: (Lc 17,11-19) 11 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ...

Phúc thay lòng dạ (8.10.2016 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 27-28 27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! “28...

Đức Chúa ở cùng bà (7.10.2016 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Lời Chúa: (Lc 1,26-38) 26 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên...

Hãy xin thì sẽ được (6.10.2016 – Thứ năm Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có...

Xin dạy chúng con cầu nguyện (5.10.2016 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 1-4 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như...

Chọn phần tốt hơn (4.10.2016 – Thứ ba Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 10, 38-42 38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên...

Hãy đi và làm như vậy (3.10.2016 – Thứ hai Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 10, 25-37 25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp26 Người...

Hãy bật rễ lên (2.10.2016 – Chúa nhật 27 thường niên C)

Lời Chúa: (Lc 17,5-10) 5 Một hôm, các Tông Ðồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh...

Trở lại và trở nên như trẻ thơ (1.10.2016 – Thứ Bảy, Lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)

Lời Chúa: Mt 18, 1-5 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa...

Khốn cho ngươi (30.9.2016 – Thứ sáu Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 10, 13-16 13 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc...

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2016 – Thứ Năm, Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen)

Lời Chúa: Ga 1, 47-51 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”48 Ông Na-tha-na-en...

Trước đã (28.9.2016 – Thứ Tư Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 57-62 Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có...