Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Ra đi (08.01.2017 – Chúa nhật – Lễ Hiển Linh)

Lời Chú (Mt 2,1-12) 1 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, 2 và hỏi: “Ðức Vua dân Do thái mới sinh,...

Họ hết rượu rồi (7.1.2017 – Thứ Bảy – Mùa Giáng sinh)

“Người bảo gì, các con hãy làm”:  Ðó vẫn là lời Mẹ nhắn nhủ chúng ta hôm nay. Lời Chúa: Ga 2, 1-11Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức...

Con yêu dấu của Cha (6.1.2017 – Mùa Giáng sinh)

“Trước khi mừng Lễ Chúa Hiển Linh cho các đạo sĩ dân ngoại, chúng ta mừng Đức Giêsu được hiển linh trên sông Giođan…” Lời Chúa: Mc 1, 7-11Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: “Có...

Các thiên thần của Thiên Chúa (5.1.2017 – Mùa Giáng sinh)

Lời Chúa: Ga 1, 43-51 Khi ấy, Ðức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói: “Anh hãy theo tôi”. Ông Philípphê là người Bétxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô.Ông...

Hãy đến mà xem (04.01.2017 – Mùa Giáng sinh)

Lời Chúa: Ga 1, 35-42Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: Ðây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu,...

Tôi đã thấy (3.1.2017 – Thứ Ba – Mùa Giáng sinh)

Lời Chúa: Ga 1, 29-34 29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới...

Lời chứng của ông Gio-an (02.01.2017 – Mùa Giáng sinh)

Lời Chúa: Ga 1,19-28 19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai? “20 Ông tuyên bố thẳng thắn,...

Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (01.01.2017 – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa)

Lời Chúa: Lc 2,16-2116 Những người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được...

Ngôi Lời đã thành người (31.12.2016 – ngày 7 trong tuần Bát nhật Giáng Sinh)

Lời Chúa: Ga 1, 1-18   1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn...

Trốn sang Ai cập (30.12.2016 – Lễ Thánh Gia Thất, năm A)

Lời Chúa (Mt 2,13-15.19-23) 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó cho...

Ơn cứu độ cho muôn dân (29.12.2016 – Ngày 5 trong Tuần Bát nhật Giáng sinh)

Lời Chúa: Lc 2, 22-35 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi...

Khóc thương con mình (28.12.2016 – Tuần Bát nhật Giáng sinh – Các thánh Anh hài tử đạo)

Lời Chúa: Mt 2, 13-18 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến...

Ông đã thấy và đã tin (27.12.2016 – Ngày III trong Tuần Bát nhật Giáng sinh – Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng)

Lời Chúa: Ga 20, 2-82Khi ấy, bà Maria Macđala liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng...

Xin nhận lấy hồn con (26.12.2016 – Ngày II trong Tuần Bát nhật Giáng sinh – Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi)

Lời Chúa: Cv 6, 8-10; 7, 54-60Ông Stêphanô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của...

Ngôi Lời làm người (25.12.2016 – Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Ban Ngày)

Tin Mừng theo thánh Gioan 1,1-18 (1) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (2) Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. (3) Nhờ Ngôi...

Tin Mừng trọng đại (24.12.2016 – Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ đêm)

Lời Chúa: Lc 2, 1-14 1 Thời ấy, hoàng đế Augúttô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. 2 Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng...

Thiên Chúa viếng thăm (ngày 24.12.2016 – Trước Lễ Giáng Sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 67-7967 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: 68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu...

Tên cháu là Gioan (23.12.2016 – Trước Lễ Giáng Sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 57-66 57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được...

Nữ tỳ hèn mọn (22.12.2016 – trước Lễ Giáng sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 46-56 46 Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương...

Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi (21.12.2016 – Trước Giáng Sinh)

Lời Chúa: (Lc 1, 39-45 )  39 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. 41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng...