Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Xin nhớ đến tôi (20.11.2016 – CN 34 Thường niên – Lễ Chúa Kitô Vua)

Lời Chúa (Lc 23,35-43) Sau khi đóng đinh Ðức Giêsu vào thập giá, 35 dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật...

Đời này, đời sau (19.11.2016 – Thứ bảy Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 20, 27-40 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết...

Nhà cầu nguyện (18.11.2016 – Thứ sáu Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 19, 45-48 45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi...

Đức Giêsu khóc (17.11.2016 – Thứ năm Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 19, 41-44 41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện...

Làm ăn sinh lợi (16.11.2016 – Thứ Tư Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 19, 11-28  11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất...

Xuống mau đi (15.11.2016 – Thứ ba Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 19, 1-10 1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm...

Xin cho tôi nhìn thấy (14.11.2016 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 18, 35-43 35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là...

Không thuộc về thế gian (13.11.2016 – Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam)

Lời Chúa: (Ga 17,11b-19) Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: 11b “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng...

Không được nản chí (12.11.2016 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 18, 1-8 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta...

Được đem đi, bị bỏ lại (11.11.2016 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 26-3726 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy...

Nước Thiên Chúa (10.11.2016 – Thứ năm Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 20-25 20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và...

Tôi sẽ xây dựng lại (9.11.2016 – Cung hiến Thánh đường Latêranô)

Lời Chúa: Ga 2, 13-22Gần đến lễ Vượt Qua của người Do thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi...

Đầy tớ vô dụng (8.11.2016 – Thứ ba Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 7-10 7 Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8 chứ...

Làm cớ vấp ngã (7.11.2016 – Thứ hai Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn...

Đời này, đời sau (6.11.2016 – Chúa nhật 32 Thường niền năm C)

Lời Chúa (Lc 20,27-38) 27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê...

Làm tôi tiền của (5.11.2016 – Thứ bảy Tuần 31 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 16, 9-15 9“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10...

Hành động khôn khéo (04.11.2016 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 16, 1-8 1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới...

Xin chung vui với tôi (3.11.2016 – Thứ năm Tuần 31 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 15, 1-10  1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này...

Sao Ngài bỏ rơi con? (02.11.2016 – Cầu cho các tín hữu đã qua đời)

Lời Chúa: Mc 15, 33-39 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!” Nghĩa là: “Lạy...

Nước trời là của họ (01.11.2016 – Lễ Các thánh nam nữ)

Lời Chúa: Mt 5, 1-12a 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời...