Mục: Bạn Đường Giê-su Subscribe to Bạn Đường Giê-su

tienggoidoitu_web

Tiếng Gọi Đời Tu…

.                            Nhìn dòng lịch sử vẫn chảy trôi,                            Ẩn dấu thăng trầm nhiều cảnh sống,                           ...