Mục: Suy Tư Tông Đồ Subscribe to Suy Tư Tông Đồ

Thử áp dụng tinh thần Nhận Định I-nhã đối với cuộc tranh đấu cho công bình xã hội

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ nhiều biến động và bất ổn. Rất nhiều người dân Việt Nam đang phải sống trong cảnh lầm than, khốn khó, và chịu nhiều bất công. Một cách đặc biệt...

Con Người Trong Kế Hoạch Của Thiên Chúa (4)

Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa làm người, trong Người và nhờ Người, thế giới và con người đạt tới được sự thật đích thực và trọn vẹn của mình. Mầu nhiệm Thiên Chúa vô cùng gần...

Con Người Trong Kế Hoạch Yêu Thương Của Thiên Chúa (3)

Đời sống cá nhân và xã hội, cũng như bất cứ hành vi nào của con người trong thế giới, luôn luôn bị tội lỗi đe doạ. Thế nhưng, “bằng cách chịu khổ vì chúng ta”, Đức Giêsu Kitô không...

Con Người Trong Kế Hoạch Yêu Thương Của Thiên Chúa (2)

Sự cứu độ do sáng kiến của Chúa Cha được gửi tặng cho con người một cách sung mãn trong Đức Giêsu Kitô, rồi được thực hiện và truyền lại cho chúng ta nhờ hoạt động của Thánh Thần,...

Con Người Trong Kế Hoạch Yêu Thương Của Thiên Chúa (1)

Khi mầu nhiệm Thiên Chúa được mạc khải nơi Đức Kitô như tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, thì đồng thời ơn gọi của con người là yêu thương cũng được mạc khải. Mạc khải này soi sáng cho...

Đức Giêsu Kitô, Sự Hoàn Thành Kế Hoạch Yêu Thương Của Chúa Cha (2)

Trước sự ngạc nhiên không ngừng của những người đã từng cảm nghiệm tình yêu khôn tả của Thiên Chúa (x. Rm 8,26), Tân Ước dựa vào mạc khải đầy đủ về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi,...

Đức Giêsu Kitô, Sự Hoàn Thành Kế Hoạch Yêu Thương Của Chúa Cha (1)

Lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa đã thúc đẩy Ngài hành động, đồng thời đã cho chúng ta chìa khoá để hiểu các hành động ấy, nay trở nên gần gũi con người đến nỗi chúng mang...

Nguyên Tắc Sáng Tạo và Hành Động Tặng Không của Thiên Chúa

Suy tư của các Tiên Tri và suy tư trong Văn Chương Khôn ngoan, để đi tới nguyên tắc mọi sự đều do Thiên Chúa tạo thành, đã đề cập đến lần đầu tiên việc Thiên Chúa bày tỏ kế hoạch của...

Sự Hiện Diện Vô Điều Kiện Của Thiên Chúa (2/2)

Hành động tặng không mà Thiên Chúa đã thực hiện hết sức hiệu quả trong lịch sử dân Israel luôn có kèm theo việc cam kết thực thi giao ước, do Thiên Chúa đề nghị và được dân Israel chấp...

Sự Hiện Diện Vô Điều Kiện Của Thiên Chúa (1/2)

Trong mọi truyền thống văn hoá, bất cứ kinh nghiệm tôn giáo chân chính nào cũng đều dẫn người ta tới chỗ linh cảm một huyền nhiệm nào đó, và huyền nhiệm này thường giúp chúng ta nhận ra...

Headlines Tháng 4-2014

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of Jesus                                                       ENG April 2014…to exchange social justice...

Headlines Tháng 3-2014

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of Jesus                                                    ENG March    2014…to exchange social...

Headlines Tháng 02 – 2014

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2014-02                                                       February 2014…to exchange social justice...

Tạo lập mạng lưới nhằm đáp ứng tốt hơn sứ mạng của chúng ta

TẠO LẬP MẠNG LƯỚI NHẰM ĐÁP ỨNG TỐT HƠN SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TA -CÁC MẠNG LƯỚI TÔNG ĐỒ XÃ HỘI TRONG DÒNG TÊN- Các Điều phối viên xã hội của các Vùng Tháng 5-2013 Giới thiệu Tài liệu...

Headlines Tháng 01 – 2014

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2014-01                                                       ENG January 2014…to exchange social...

Tính Magis đối với việc nhập thể vào trong những cơ cấu kinh tế xã hội hiện nay: Bỏ phiếu bằng hầu bao

  TÍNH MAGIS ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP THỂ VÀO TRONG NHỮNG CƠ CẤU KINH TẾ XÃ HỘI HIỆN NAY: BỎ PHIẾU BẰNG HẦU BAO    Leonardo Becchetti * Việc phân tích sâu cái mới (res novae) của những hệ thống...

Headlines Tháng 11 – 2013

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2013-11                                                       ENG November 2013…to exchange social...

Linh đạo, cộng đoàn Dòng Tên và việc thực hành công bình xã hội

LINH ĐẠO, CỘNG ĐOÀN DÒNG TÊN VÀ VIỆC THỰC HÀNH CÔNG BÌNH XÃ HỘI   John Bauman, SJ Cộng đoàn PICO, Oakland  Theo các văn kiện của Tổng hội (TH) 35 của Dòng Tên, “Căn tính Giêsu hữu và sứ mạng...

Headlines Tháng 10 – 2013

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2013-10                                                       ENG October 2013...to exchange social...

Cung cách hành xử của chúng ta đối với môi trường

CUNG CÁCH HÀNH XỬ CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Dòng Tên Vùng Châu Á Thái Bình Dương (Jesuit Conference of Asia Pacific – JCAP/3-2011) Hiệu đính vào tháng 8-2012   Vào tháng 8-2010, Dòng Tên Vùng...