Mục: Suy Tư Tông Đồ Subscribe to Suy Tư Tông Đồ

Những nhận xét về tông đồ xã hội, công bình và các sắc lệnh của các tổng hội từ Tổng hội 31 đến Tổng hội 35

Bài báo này đưa ra một mô tả ngắn gọn cách nhìn về công bình trong các tổng hội từ TH 31 đến TH 35, trình bày mười nhận xét và phản tỉnh lên quan đến những kết quả hiện nay trong lãnh vực...

Bảo hộ nông nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Ở vị trí của một quốc gia đang phát triển, Việt Nam nằm trong nhóm những đối tượng được các chuyên gia cảnh báo về những tác động tiêu cực từ những thay đổi trong cơ cấu kinh tế, xã...

“Discreta Caritas” – Đức ái có nhận định

“DISCRETA CARITAS”*                                                                   ( ĐỨC ÁI CÓ NHẬN ĐỊNH)                             Peter-Hans Kolvenbach, S.J Trong cuốn Linh...

Cha Alberto Hurtado, S.J và việc linh hướng

Thánh Alberto Hurtado, S.J là Giêsu hữu đầu tiên sinh trong thế kỷ XX được Hội Thánh tôn vinh. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước cho ngài vào ngày 16.10.1994 tại Rôma, và 11 năm sau đó, vào...

Cha Peter-Hans Kolvenbach, SJ: thư về tông đồ xã hội của Dòng Tên, 2000

Trong sứ mạng tông đồ xã hội của Dòng Tên, các định hướng tông đồ không chỉ được dựa trên các thủ bản quan trọng của Thánh I-Nhã và của Dòng (Linh Thao, Tự Thuật, Hiến Chương, các thư...

Đọc lại sắc lệnh 4, Tổng Hội 32 (1975): “Sứ mạng chúng ta hôm nay: phục vụ đức tin và thăng tiến công bình”

Trong suốt lịch sử 472 năm hiện diện, Dòng Tên luôn theo đuổi “đức tin thực hiện công bình” (faith doing justice). Đây là sứ mạng được đề ra trong Tông thư thành lập Dòng của Đức...

Alberto Hurtado, SJ – Vị Thánh Dòng Tên trong lãnh vực Tông đồ xã hội

Có một truyền tụng rằng, khi sai thánh Phanxico Xavie truyền giáo ở Phương Đông, thánh I-Nhã nói rằng: “anh hãy ra đi và làm cho thế giới bừng cháy”. Đây cũng chính là thời điểm khai sinh ra...

Niềm vui tập huấn

Thứ bảy vừa qua, 4.8.2012 tại Trung Tâm mục vụ Tổng Giáo Phận Sài gòn có Thánh lễ suy tôn Đấng bổn mạng của Caritas Sài Gòn: chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolo II. Trong Thánh lễ này, Đức Hồng...

Chia sẻ kinh nghiệm làm việc cho di dân của một học viên Hàn Quốc trong thời gian thực tập tông đồ

Vào cuối năm 201o, theo nguồn báo chí Việt Nam, có 35,355 người Việt ở Hàn Quốc. Đa số là các “cô dâu” Việt Nam. Ngoài ra có hơn 50.000 công nhân Việt Nam, làm việc hợp pháp và bất hợp...

“Thinking globally, acting locally” và tờ tin “Headlines” của SJES

“Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương” (thinking globally, acting locally)  là một câu thành ngữ thông dụng trong giới hoạt động xã hội (social activists) cũng như một số lãnh vực chuyên...

Một thoáng nhìn về hoạt động Tông đồ xã hội của Tỉnh Dòng

Trong viễn tượng “Đức tin thực thi sự công bằng” (faith doing justice) của Dòng trong suốt 472 hiện diện trên thế giới (kể cả 41 năm Dòng sống trong mầu nhiệm “tử nạn” của...

Tông đồ Xã hội và Linh đạo Tông đồ Xã hội

“Cam kết dấn thân vào tông đồ xã hội chẳng phải là một sáng kiến gần đây của Dòng Tên Tác giả: Jean-Yves Calvez, S.J. Centre Sèvres and Ceras, ParisĐâu là sự đổi mới sau Công đồng? Cam...