Mục: +Dòng Tên Subscribe to +Dòng Tên

Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (chương 4): Thái độ của nhà lãnh đạo với tha nhân

  Như đã giải thích trong chương trước, những hoa trái và thành công của nhà lãnh đạo Kitô hữu phụ thuộc phần lớn vào đời sống nội tâm của họ. Chẳng ai theo những nhà lãnh đạo nào...

Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (Chương 3): Hướng dẫn học cá nhân và tập thể(tiếp theo 3)

  Đời sống trong sạch, tính khiêm nhường và đức tin là những phẩm chất nền tảng và chính yếu trong đời sống nội tâm của nhà lãnh đạo Xây dựng cộng đồngLàm việc trong nhóm, liệt...

Tiến trình ra quyết định mang đặc nét I-nhã trong các thừa tác vụ Giê-su hữu

Thánh I-nhã đã luôn bắt đầu mọi cuộc luận bàn bằng việc đặt ra những vấn đề trong mức độ sâu xa nhất, cha Hamilton viết. Khi nhìn nhận những hồi đáp phù hợp nhất để đạt tới những...

Trải nghiệm nơi Đất Thánh của quý thầy Dòng Tên

Bạn thân mến, Tạ ơn Chúa Giêsu Kitô đã trao ban cho chúng tôi những ngày tháng Bảy được trải nghiệm nơi quê hương của Chúa. Năm 1928, Đại học Thánh Kinh tại Rôma mở Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng...

Giới thiệu loạt bài viết chuyên đề “chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân”

Kính chào quý độc giả Truyền Thông Dòng Tên, Với quan tâm chung của Giáo Hội hoàn vũ về việc chăm sóc các gia đình, HĐGM Việt Nam đã chọn ba năm liên tiếp (2017-2019) để đặc biệt chuẩn bị,...

Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (Chương 3): Đức Tin(tiếp theo 2)

Phẩm chất quan trọng thứ ba trong đời sống nội tâm của nhà lãnh đạo là đức tin. Kinh Thánh nói: “Mà không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa vì ai đến gần Thiên Chúa, thì...

Bước theo khách hành hương (36)

Chương 36 – Thánh I-nhã: Đấng Sáng Lập, Nhà Lập Pháp Và Tổ Phụ Của Dòng Tên “Cách Cha tiến hành khi soạn Hiến Chương là mỗi ngày dâng lễ, trình lên Thiên Chúa điểm Cha đang đề cập,...

Bước theo khách hành hương (35)

Chương 35- Linh Thao – Kinh Nghiệm Cho Cuộc Sống “Cha cho tôi biết là đã không soạn toàn bộ Linh Thao ngay một lúc, nhưng khi nhận ra những diễn biến trong tâm hồn mình, và thấy là có thể giúp...

Bước theo khách hành hương (34)

Chương 34 – Hoạt Động Xã Hội Của Thánh I-nhã Tại Rôma “Kẻ hành hương và các bạn cùng chí hướng đã giúp đỡ để khởi sự tại Rôma vài ba cuộc từ thiện, thí dụ nhà cho các dự tòng,...

Bước theo khách hành hương (33)

Chương 33 – Tại La Storta, Trên Đường Đến Rôma, Thánh I-nhã Nhận Được Một Hồng Ân Đặc Biệt “Họ chia thành ba hay bốn toán đi Rôma. Kẻ hành hương cùng đi với Favre và Lainez. Trong chuyến...

Bước theo khách hành hương (32)

Chương 32 – Ở Venezia, Thánh I-nhã Tái Hợp Nhóm Bạn Đường Của Ngài “Ở Venezia, kẻ hành hương lại bị tấn công lần nữa, vì nhiều người kể là người ta đã đốt hình nộm của kẻ...

Bước theo khách hành hương (31)

Chương 31 – Tại Venezia, Thánh I-nhã Giúp Linh Thao Cho Nhiều Người “Cũng có một người Tây Ban Nha nữa là cha Hoces, liên hệ nhiều với kẻ hành hương, và cả với vị giám mục Cette nữa. Mặc...

Bước theo khách hành hương (30)

Chương 30 – Những Mạo Hiểm Khác Của Vị Khách Hành Hương “Đến Genova, kẻ ấy lên đường đi Bologna. Trên đường, kẻ ấy khổ cực trăm bề, nhất là có lần bị lạc và phải đi bộ dọc...

Bước theo khách hành hương (29)

Chương 29 – Tại Azpeitia, Thánh I-nhã Quyết Định Dạy Giáo lý Cho Trẻ Em “Tại bệnh viện, kẻ ấy bắt đầu nói những điều về Thiên Chúa cho nhiều người đến thăm, và nhờ ơn Chúa, nhiều...

Bước theo khách hành hương (27)

  Chương 27 – Thánh I-nhã Chinh Phục Người Thầy Của Mình – Phanxicô Xaviê – Cho Việc Phụng Sự Chúa Kitô “Kẻ ấy dùng Linh Thao để dẫn Phanxicô Xaviê đến đời sống phục vụ...

Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (Chương 3): Tính khiêm nhường (tiếp theo 1)

  Một phẩm chất quan trọng khác khi nhìn vào đời sống nội tâm của nhà lãnh đạo là tính khiêm nhường. Khi đối diện với một hoàng cảnh thì đa số chúng ta chấp nhận chỉ sống ở mức tồn...

Bước theo khách hành hương (26)

Chương 26 – Thánh I-Nhã Tìm Được Hai Người Bạn, Những Người Sẽ Trở Thành Những Giêsu Hữu Đầu Tiên “Trong giai đoạn này, kẻ ấy gặp cha Phanxicô Xavier và cha Farve mà kẻ ấy dùng Linh...

Bước theo khách hành hương (25)

Chương 25 – Những Người Bạn Đường ở Tây Ban Nha Bỏ Rơi Thánh I-nhã “Calixto đến triều đình Bồ Đào Nha, nhưng cuối cùng không đi Paris. Anh ấy về lại Tây Ban Nha rồi đến Ấn Độ của...

Bước theo khách hành hương (24)

Chương 24 – Thêm Những Thách Đố Cho Thánh I-nhã “Tại Paris, nhất là giữa cộng đồng Tây Ban Nha, người ta xầm xì với nhau về kẻ ấy. Giáo sư Gouveia tố cáo kẻ ấy đã làm cho Amador, sinh...

Bước theo khách hành hương (23)

Chương 23 – Thánh I-nhã Biến Đổi Ba Người Bạn “Từ khi đi Flanders về lần đầu, kẻ ấy bắt đầu dành nhiều thời giờ hơn để nói chuyện về đời sống thiêng liêng. Kẻ ấy hướng dẫn...