Mục: Các Thánh Subscribe to Các Thánh

Tiến trình ra quyết định mang đặc nét I-nhã trong các thừa tác vụ Giê-su hữu

Thánh I-nhã đã luôn bắt đầu mọi cuộc luận bàn bằng việc đặt ra những vấn đề trong mức độ sâu xa nhất, cha Hamilton viết. Khi nhìn nhận những hồi đáp phù hợp nhất để đạt tới những...

Bước theo khách hành hương (36)

Chương 36 – Thánh I-nhã: Đấng Sáng Lập, Nhà Lập Pháp Và Tổ Phụ Của Dòng Tên “Cách Cha tiến hành khi soạn Hiến Chương là mỗi ngày dâng lễ, trình lên Thiên Chúa điểm Cha đang đề cập,...

Bước theo khách hành hương (35)

Chương 35- Linh Thao – Kinh Nghiệm Cho Cuộc Sống “Cha cho tôi biết là đã không soạn toàn bộ Linh Thao ngay một lúc, nhưng khi nhận ra những diễn biến trong tâm hồn mình, và thấy là có thể giúp...

Bước theo khách hành hương (34)

Chương 34 – Hoạt Động Xã Hội Của Thánh I-nhã Tại Rôma “Kẻ hành hương và các bạn cùng chí hướng đã giúp đỡ để khởi sự tại Rôma vài ba cuộc từ thiện, thí dụ nhà cho các dự tòng,...

Bước theo khách hành hương (33)

Chương 33 – Tại La Storta, Trên Đường Đến Rôma, Thánh I-nhã Nhận Được Một Hồng Ân Đặc Biệt “Họ chia thành ba hay bốn toán đi Rôma. Kẻ hành hương cùng đi với Favre và Lainez. Trong chuyến...

Bước theo khách hành hương (32)

Chương 32 – Ở Venezia, Thánh I-nhã Tái Hợp Nhóm Bạn Đường Của Ngài “Ở Venezia, kẻ hành hương lại bị tấn công lần nữa, vì nhiều người kể là người ta đã đốt hình nộm của kẻ...

Bước theo khách hành hương (31)

Chương 31 – Tại Venezia, Thánh I-nhã Giúp Linh Thao Cho Nhiều Người “Cũng có một người Tây Ban Nha nữa là cha Hoces, liên hệ nhiều với kẻ hành hương, và cả với vị giám mục Cette nữa. Mặc...

Bước theo khách hành hương (30)

Chương 30 – Những Mạo Hiểm Khác Của Vị Khách Hành Hương “Đến Genova, kẻ ấy lên đường đi Bologna. Trên đường, kẻ ấy khổ cực trăm bề, nhất là có lần bị lạc và phải đi bộ dọc...

Bước theo khách hành hương (29)

Chương 29 – Tại Azpeitia, Thánh I-nhã Quyết Định Dạy Giáo lý Cho Trẻ Em “Tại bệnh viện, kẻ ấy bắt đầu nói những điều về Thiên Chúa cho nhiều người đến thăm, và nhờ ơn Chúa, nhiều...

Bước theo khách hành hương (27)

  Chương 27 – Thánh I-nhã Chinh Phục Người Thầy Của Mình – Phanxicô Xaviê – Cho Việc Phụng Sự Chúa Kitô “Kẻ ấy dùng Linh Thao để dẫn Phanxicô Xaviê đến đời sống phục vụ...

Bước theo khách hành hương (26)

Chương 26 – Thánh I-Nhã Tìm Được Hai Người Bạn, Những Người Sẽ Trở Thành Những Giêsu Hữu Đầu Tiên “Trong giai đoạn này, kẻ ấy gặp cha Phanxicô Xavier và cha Farve mà kẻ ấy dùng Linh...

Bước theo khách hành hương (25)

Chương 25 – Những Người Bạn Đường ở Tây Ban Nha Bỏ Rơi Thánh I-nhã “Calixto đến triều đình Bồ Đào Nha, nhưng cuối cùng không đi Paris. Anh ấy về lại Tây Ban Nha rồi đến Ấn Độ của...

Bước theo khách hành hương (24)

Chương 24 – Thêm Những Thách Đố Cho Thánh I-nhã “Tại Paris, nhất là giữa cộng đồng Tây Ban Nha, người ta xầm xì với nhau về kẻ ấy. Giáo sư Gouveia tố cáo kẻ ấy đã làm cho Amador, sinh...

Bước theo khách hành hương (23)

Chương 23 – Thánh I-nhã Biến Đổi Ba Người Bạn “Từ khi đi Flanders về lần đầu, kẻ ấy bắt đầu dành nhiều thời giờ hơn để nói chuyện về đời sống thiêng liêng. Kẻ ấy hướng dẫn...

Bước theo khách hành hương (22)

Chương 22 – Thánh I-nhã Tại Paris (1528) Kẻ ấy trọ với mấy người Tây Ban Nha khác và theo các lớp học cổ văn tại Montaigu. Trước đây do học vội học vàng quá, nên kẻ ấy bị mất căn bản....

Bước theo khách hành hương (21)

Chương 21 – Thánh I-nhã Quyết Định Tiếp Tục Việc Học Của Mình và Quy Tụ Nhóm Bạn Đường Tại Salamanca, thời gian bị giam giữ đã không làm phai nhạt nơi kẻ ấy những ước nguyện mưu...

Bước theo khách hành hương (20)

Chương 20 – Thánh I-nhã Lại Bị Giam Trong Ngục Tại Salamanca Đối với tôi, xin thưa bà là ở Salamanca này chưa có đủ gông cùm xiềng xích đâu, tôi còn ước ao chịu hơn nữa vì yêu mến Chúa…...

Bước theo khách hành hương (19)

Chương 19 – Sau Hai Năm Tại Barcelona, Thánh I-nhã Tiếp Tục Học Tại Alcala Ngài Bị Bắt Giam Ở Đó Vì Nhiệt Huyết Tông Đồ Lúc ấy Calixtô đang ở Segovia. Nghe tin kẻ ấy bị bắt gia, anh đến...

Bước theo khách hành hương (18)

Chương 18 – Thánh I-nhã Bắt Đầu Việc Học Tại Barcelona Kẻ ấy kể hết cho thầy biết những điều xảy đến trong tâm hồn, việc ít tiến bộ trong học tập, và lý do tại sao. Kẻ ấy muốn...

Bước theo khách hành hương (17)

Chương 17 – Từ Giêrusalem Trở Về Tây Ban Nha, Qua Venezia, Ferrara và Genoa Lúc mặt trời lặn, kẻ ấy đến một làng có tường thành chung quanh. Nghĩ là một kẻ do thám, những người lính gác lập...