Mục: +Dòng Tên Subscribe to +Dòng Tên

Hành trình theo dấu chân I-nhã [19]: Trò chuyện thiêng liêng

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CNgdaoovndo[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [18]: Áp dụng ngũ quan

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=N4f5tgfoS8A[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [17]: Khát khao

Your browser should support iFrame to view this PDF document  

Hành trình theo dấu chân I-nhã [16]: Nhập cuộc

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IGJFnyQh3xI[/youtube]

Nhớ về Thánh I-Nhã tổ phụ Dòng Tên

Your browser should support iFrame to view this PDF document

Hành trình theo dấu chân I-nhã [15]: Chân trời mới

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=egKNaYqN68M[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [14]: Kẻ hành hương

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=p8jA3unnyrE[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [13]: Quy Phục

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=5c8O4cOWpTA[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [12]: Chọn lựa

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=9EVEmXzWv1s[/youtube]  

Hành trình theo dấu chân I-nhã [11]: An ủi thiêng liêng

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=5c8O4cOWpTA[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [10]: Tranh tối tranh sáng

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=zWd3e2FVOPU[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [9]: Nguồn hứng

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=d_xCAzO348I[/youtube]

Thánh Lêô Inhaxiô Mangin và các bạn tử đạo tại Trung Hoa (Lễ nhớ: 09 tháng 7)

Các thánh Lêô Inhaxiô Mangin, Phaolô Denn, Môđestô Anlauer và Rêmi Isôré là bốn nhà truyền giáo tại các giáo điểm khu vực Kinh Châu, tỉnh Hà Bắc vào cuối thế kỷ XIX. Các ngài là những Giêsu hữu...

Hành trình theo dấu chân I-nhã [8]: Trăn trở

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=zWd3e2FVOPU[/youtube]  

Hành trình theo dấu chân I-nhã [7]: Cô tịch

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=mgnIsCwyAS4[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [6]: Giết thời gian

Your browser should support iFrame to view this PDF document   [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=WM_zgR0oh-c[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [5]: I-Nhã tại Loyola

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=0-NNnV9rdcM[/youtube]  

Hành trình theo dấu chân I-nhã [4]: Trên cáng thương

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=p8jA3unnyrE[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [3]: Biến cố định mệnh

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=dzoBpIlR7U0[/youtube]  

Hành trình theo dấu chân I-nhã [2]: Con người cũ

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”62″]https://youtu.be/VsYcdh6PvtM[/youtube]