Mục: +Dòng Tên Subscribe to +Dòng Tên

Chân dung 30 vị Bề Trên Tổng Quyền trong lịch sử Dòng Tên

215 tu sĩ Dòng Tên từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ về Rôma vào ngày 02/10 sắp tới để tham dự Tổng Hội lần thứ 36 bàn về những vấn đề quan trọng của Dòng và bầu chọn một vị bề...

Ngày 02/10 Dòng Tên họp Tổng Hội bầu Bề trên Tổng quyền mới

215 tu sĩ Dòng Tên từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ về Rôma vào ngày 02/10 sắp tới để tham dự Tổng Hội lần thứ 36 bàn về những vấn đề quan trọng của Dòng và bầu chọn một vị bề...

Thánh đường Thánh Inhaxiô Lôyôla tại Roma

Mừng Lễ Thánh Inhaxiô Lôyôla (31-7) là một dịp thật ý nghĩa để viếng thăm Nhà thờ Thánh Nhân tại Roma. Lạy thánh Inhaxiô, cầu cho chúng con… Làm sáng Danh Chúa Yêu mến Chúa Giêu, Đức Mẹ,...

Hành trình theo dấu chân I-nhã [19]: Trò chuyện thiêng liêng

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CNgdaoovndo[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [18]: Áp dụng ngũ quan

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=N4f5tgfoS8A[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [17]: Khát khao

Your browser should support iFrame to view this PDF document  

Hành trình theo dấu chân I-nhã [16]: Nhập cuộc

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IGJFnyQh3xI[/youtube]

Nhớ về Thánh I-Nhã tổ phụ Dòng Tên

Your browser should support iFrame to view this PDF document

Hành trình theo dấu chân I-nhã [15]: Chân trời mới

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=egKNaYqN68M[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [14]: Kẻ hành hương

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=p8jA3unnyrE[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [13]: Quy Phục

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=5c8O4cOWpTA[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [12]: Chọn lựa

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=9EVEmXzWv1s[/youtube]  

Hành trình theo dấu chân I-nhã [11]: An ủi thiêng liêng

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=5c8O4cOWpTA[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [10]: Tranh tối tranh sáng

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=zWd3e2FVOPU[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [9]: Nguồn hứng

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=d_xCAzO348I[/youtube]

Thánh Lêô Inhaxiô Mangin và các bạn tử đạo tại Trung Hoa (Lễ nhớ: 09 tháng 7)

Các thánh Lêô Inhaxiô Mangin, Phaolô Denn, Môđestô Anlauer và Rêmi Isôré là bốn nhà truyền giáo tại các giáo điểm khu vực Kinh Châu, tỉnh Hà Bắc vào cuối thế kỷ XIX. Các ngài là những Giêsu hữu...

Hành trình theo dấu chân I-nhã [8]: Trăn trở

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=zWd3e2FVOPU[/youtube]  

Hành trình theo dấu chân I-nhã [7]: Cô tịch

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=mgnIsCwyAS4[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [6]: Giết thời gian

Your browser should support iFrame to view this PDF document   [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=WM_zgR0oh-c[/youtube]

Hành trình theo dấu chân I-nhã [5]: I-Nhã tại Loyola

Your browser should support iFrame to view this PDF document [youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=0-NNnV9rdcM[/youtube]