Mục: Tác Phẩm Subscribe to Tác Phẩm

Dâng hiến sáng tạo (20)

IV. THÍCH ỨNG CÁ NHÂN Đối với tất cả chúng ta, việc hiểu biết nguyên động tác phong của mình thật hữu ích. Từ đâu mà có những sự căng thẳng thần kinh, những phản ứng thần kinh loạn...

Dâng hiến sáng tạo (19)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ Những người lo âu, xao xuyến Chúng ta sống trong thời đại hạt nhân, trong một thế giớ đầy dị ứng, lo âu, sợ hãi. Sự xao xuyến, lo sợ và căng thẳng dần dần...

Dâng hiến sáng tạo (18)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ 3/. Khám phá ra người mơ mộng Chúng ta có thể cứu xét những cách bộc lộ giúp nhận ra một người mơ mộng. Một dấu hiệu mang nhiều ý nghĩa của thói quen mơ mộng...

Dâng hiến sáng tạo (17)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ Một vài thái độ nơi người bình thường Phải biết rằng cả những con người bình thường thỉnh thoảng cũng có một vài thái độ lệch lạc này. Nhưng nếu người...

Dâng hiến sáng tạo (16)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ 3. Khuynh hướng thu mình hay lẩn tránh (withdrawal tendencies) Khuynh hướng đào thoát hay động năng lẩn tránh xuất hiện dưới nhiều hình thái khác nhau và kết hợp với...

Dâng hiến sáng tạo (15)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ 2. Động năng điều ứng* (điều chỉnh và thích ứng) (Adjustment dynamisms) Các sách về tâm lý coi việc tự chế như là một sự cấm đoán có kiểm soát và dồn nén như...

Dâng hiến sáng tạo (14)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ 1. Vô thức và ý thức Các tiến trình vô thức ảnh hưởng trên chúng ta nhiều hơn là chúng ta tưởng. Nhiều khi chúng giúp ta giải quyết vấn đề, nhiều khi chúng có...

Dâng hiến sáng tạo (13)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ Sự trưởng thành tâm lý là một lý tưởng trong lãnh vực tự nhiên, cũng như sự thánh thiện và toàn thiện Kitô giáo là những lý tưởng của đời sống thiêng liêng....

Dâng hiến sáng tạo (12)

II. ĐỘNG LỰC NHÂN LINHCác năng động lực tự hướng dẫnLoại thứ ba và là loại cao nhất trong cấp bậc các năng động lực gồm có các năng lực tự hướng dẫn: chọn lựa, quyết định,...

Dâng hiến sáng tạo (11)

II. ĐỘNG LỰC NHÂN LINH 2. Xúc cảm và tình cảm Loại năng động lực thứ hai là xúc cảm và tình cảm*. Đa số chúng ta có một ý niệm rất mơ hồ về cảm xúc và năng động tự biểu thị. Cảm...

Dâng hiến sáng tạo (10)

II. ĐỘNG LỰC NHÂN LINH Tri thức năng và năng động lực (Cognition and Dynamics) Chúng ta được trang bị với hai loại sinh hoạt tâm thần căn bản, tuy khác nhau, nhưng không tách rời nhau: khả năng tri...

Dâng hiến sáng tạo (9)

II. ĐỘNG LỰC NHÂN LINH Có lẽ không khía cạnh nào của tác phong nhân loại lại bị hiểu lầm nhiều hơn là bản chất của động lực nhân linh (human dynamics/dynamique humaine)* và cách đặc biệt là...

Dâng hiến sáng tạo (8)

TỰ NHIÊN VÀ ÂN SỦNG Định nghĩa sức khỏe tâm thần Trước tiên, cần thiết phải hiểu ý nghĩa của thuật ngữ tâm bệnh, như được sử dụng trong khoa tâm lý trị liệu. Việc nghiên cứu sức...

Dâng hiến sáng tạo (7)

TỰ NHIÊN VÀ ÂN SỦNG Lệch lạc tâm lý và trách nhiệm luân lý Những sự xáo trộn tâm lý thường xuất phát từ các nguyên nhân vô thức và không phải mỗi người luôn luôn có thể tự mình sửa...

Dâng hiến sáng tạo (6)

TỰ NHIÊN VÀ ÂN SỦNG Đời sống tôn giáo[1] trong cơ bản là một sự tăng trưởng trong ân sủng. Con người tôn giáo được ban cho các trợ lực thiêng liêng để thấm nhuần ánh sáng Thiên Chúa và...

Dâng hiến sáng tạo (5)

LỜI GIỚI THIỆU V. VÀI NÉT VỀ TÁC PHẨM CỦA MARIAN DOLORES Để đóng góp vào việc xây dựng đời sống dâng hiến sáng tạo chúng tôi giới thiệu và chuyển dịch tác phẩm của nữ tu Marian DOLORES,...

Dâng hiến sáng tạo (4)

LỜI GIỚI THIỆU IV. TÂM LÝ VÀ LINH ĐẠO Khi giới thiệu một số tài liệu liên quan đến tâm lý với một số thuật ngữ rất mới lạ, chúng tôi thấy cần phải giải thích một số khái niệm và...

Dâng hiến Sáng tạo (3)

LỜI GIỚI THIỆU III. TÂM LÝ NĂNG ĐỘNG  Vào những năm 1930, lý thuyết và khái niệm của những tác giả Jung, Adickes, Kretschmer, Spranger… và Hippocrates dần dà rơi vào quên lãng. Thay vào đó là các...

Dâng hiến Sáng tạo (2)

LỜI GIỚI THIỆU II. TÂM LÝ NHÂN CÁCH Hình ảnh con người là một thực tại đa dạng và những vấn đề con người luôn phức tạp. Nhìn từ những góc độ khác nhau, người ta có nhiều hình ảnh...

Dâng hiến Sáng tạo (1)

Nhân năm Đời sống Thánh hiến, Truyền thông Dòng Tên xin hân hạnh giới thiệu cùng độc giả ,đặc biệt là các tu sĩ nam nữ,  cuốn sách “Dâng hiến Sáng tạo” của sơ Marian DOLORES, S.N.J.M,...