Mục: Tác Phẩm Subscribe to Tác Phẩm

Dâng hiến sáng tạo (28)

V. ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG Tài sản của cộng đồng Có nhiều sự hiểu lầm về tiêu chuẩn đời sống xã hội riêng biệt cho tu sĩ. Việc sử dụng tài sản của cộng đồng cách tập thể phát xuất...

Dâng hiến sáng tạo (27)

V. ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG Sự thích ứng cá nhân được đánh giá qua những tương quan liên vị. Việc nhận thức về chính mình tăng trưởng và tự điều chỉnh sau một thời gian; sự tiến triển...

Dâng hiến sáng tạo (26)

IV. THÍCH ỨNG CÁ NHÂN Tự do Để hiểu một trong những khuynh hướng thông thường nhất đưa đến tâm bệnh hay bất cứ một thứ xáo trộn tâm thần nào trong giới tu sĩ, thì trước tiên cần phải...

Dâng hiến sáng tạo (25)

IV. THÍCH ỨNG CÁ NHÂN Can đảm Một điểm khác thật hữu ích, nhưng dễ bị bỏ quên, để bảo đảm tinh thần gia đình, đó là mỗi người phải nhìn nhận sự can đảm của người khác. Một vị...

Dâng hiến sáng tạo (24)

IV. THÍCH ỨNG CÁ NHÂN Mẫu gương của bề trên Thông thường, chính bề trên điều khiển cộng đoàn và chỉ dẫn cách thế thực hiện sự chấp nhận. Nhiều khi tu sĩ thâu nhận cách vô thức thái...

Dâng hiến sáng tạo (23)

IV. THÍCH ỨNG CÁ NHÂN Chấp nhận và từ rẫy   Những cách thức chấp nhận và từ rẫy người khác thì có nhiều và một vài thứ rất tinh vi. Nên biết rằng người ta có thể chấp nhận một người...

Dâng hiến sáng tạo (22)

IV. THÍCH ỨNG CÁ NHÂN Tuyển chọn ứng viên Những cuộc nghiên cứu gần đây về sự chọn lựa các ứng viên vào đời sống tu trì nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các trắc nghiệm (test) trong...

Dâng hiến sáng tạo (21)

IV. THÍCH ỨNG CÁ NHÂN Tương quan giữa đời sống tâm lý và đời sống thiêng liêngTrong đời sống tu trì, vì không thấu hiểu những nhu cầu trong tiến trình đưa đến viên thành mà nhiều vị hướng...

Dâng hiến sáng tạo (20)

IV. THÍCH ỨNG CÁ NHÂN Đối với tất cả chúng ta, việc hiểu biết nguyên động tác phong của mình thật hữu ích. Từ đâu mà có những sự căng thẳng thần kinh, những phản ứng thần kinh loạn...

Dâng hiến sáng tạo (19)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ Những người lo âu, xao xuyến Chúng ta sống trong thời đại hạt nhân, trong một thế giớ đầy dị ứng, lo âu, sợ hãi. Sự xao xuyến, lo sợ và căng thẳng dần dần...

Dâng hiến sáng tạo (18)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ 3/. Khám phá ra người mơ mộng Chúng ta có thể cứu xét những cách bộc lộ giúp nhận ra một người mơ mộng. Một dấu hiệu mang nhiều ý nghĩa của thói quen mơ mộng...

Dâng hiến sáng tạo (17)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ Một vài thái độ nơi người bình thường Phải biết rằng cả những con người bình thường thỉnh thoảng cũng có một vài thái độ lệch lạc này. Nhưng nếu người...

Dâng hiến sáng tạo (16)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ 3. Khuynh hướng thu mình hay lẩn tránh (withdrawal tendencies) Khuynh hướng đào thoát hay động năng lẩn tránh xuất hiện dưới nhiều hình thái khác nhau và kết hợp với...

Dâng hiến sáng tạo (15)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ 2. Động năng điều ứng* (điều chỉnh và thích ứng) (Adjustment dynamisms) Các sách về tâm lý coi việc tự chế như là một sự cấm đoán có kiểm soát và dồn nén như...

Dâng hiến sáng tạo (14)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ 1. Vô thức và ý thức Các tiến trình vô thức ảnh hưởng trên chúng ta nhiều hơn là chúng ta tưởng. Nhiều khi chúng giúp ta giải quyết vấn đề, nhiều khi chúng có...

Dâng hiến sáng tạo (13)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ Sự trưởng thành tâm lý là một lý tưởng trong lãnh vực tự nhiên, cũng như sự thánh thiện và toàn thiện Kitô giáo là những lý tưởng của đời sống thiêng liêng....

Dâng hiến sáng tạo (12)

II. ĐỘNG LỰC NHÂN LINHCác năng động lực tự hướng dẫnLoại thứ ba và là loại cao nhất trong cấp bậc các năng động lực gồm có các năng lực tự hướng dẫn: chọn lựa, quyết định,...

Dâng hiến sáng tạo (11)

II. ĐỘNG LỰC NHÂN LINH 2. Xúc cảm và tình cảm Loại năng động lực thứ hai là xúc cảm và tình cảm*. Đa số chúng ta có một ý niệm rất mơ hồ về cảm xúc và năng động tự biểu thị. Cảm...

Dâng hiến sáng tạo (10)

II. ĐỘNG LỰC NHÂN LINH Tri thức năng và năng động lực (Cognition and Dynamics) Chúng ta được trang bị với hai loại sinh hoạt tâm thần căn bản, tuy khác nhau, nhưng không tách rời nhau: khả năng tri...

Dâng hiến sáng tạo (9)

II. ĐỘNG LỰC NHÂN LINH Có lẽ không khía cạnh nào của tác phong nhân loại lại bị hiểu lầm nhiều hơn là bản chất của động lực nhân linh (human dynamics/dynamique humaine)* và cách đặc biệt là...