Mục: Tác Phẩm Subscribe to Tác Phẩm

Nhìn lại Giáo Hội hòa mình trong xã hội Việt Nam

(Đỗ Quang Chính, S.J.) Thế kỷ 16 các thừa sai đã có mặt tại Việt Nam, nhưng sang thế kỷ 17, kể từ ngày 18-1-1615 các thừa sai mới vào VN nhiều hơn. Họ thuộc nhiều Dòng tu khác nhau, từ nhiều...

Lòng nhiệt thành của bổn đạo Việt Nam

(Đỗ Quang Chính, S.J.) Nói đến lòng nhiệt thành của bổn đạo Việt Nam suốt từ khi truyền giảng Tin Mừng “chính thức” kể từ 1615 đến nay, là công việc lớn lao. Vì vậy, trong bài này chúng...

Giáo Hội Công Giáo với chữ Quốc ngữ

(Đỗ Quang Chính, S.J.) Ngoài những hoạt động tín ngưỡng được điều chỉnh bởi một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao, trên đất nước Việt Nam hiện nay có 15 tổ chức tôn...

Hội nhập văn hóa và tầng nền văn hóa Việt (tt và hết)

D. THỬ BẮT LIÊN LẠC VỚI TẦNG NỀN HUYỀN THOẠI VIỆT (Hoành Sơn Hoàng Sỹ Quý, S.J.) Nguyên tắc chung: trở về để tiến tới Theo Jung và trường phái tân học của ông, thì tầng nền huyền thoại...

Hội nhập văn hóa (tt) Phần III. Vài ba yếu tố từ các thành phần nền tảng văn hóa Việt.

C. VÀI BA YẾU TỐ TỪ CÁC THÀNH PHẦN NỀN TẢNG VĂN HÓA VIỆT Những vết tích Năm 1987-88, phim ảnh Tàu như Thuỷ Hử, Võ Tắc Thiên, như Na Tra và rồi Tề Thiên Đại thánh v.v tràn ngập các phòng...

Hội nhập văn hóa…(tt). Phần II: B. Những thành tố của tầng nền tâm hệ Việt

 (Hoàng  Sỹ Quý, S.J.) B. NHỮNG THÀNH TỐ CỦA TẦNG NỀN TÂM HỆ VIỆT Kể từ 1867, miền Nam bắt đầu, kế đến miền Bắc, lần lượt rơi vào tay quân Pháp. Dưới thời đô hộ Pháp, người Việt...

Hội nhập văn hóa và tầng nền tâm hệ Việt Nam – Phần I: A. Tầng nền ngầm của quá khứ

HỘI NHẬP VĂN HÓA VÀ TẦNG NỀN TÂM HỆ VIỆT NAM  Hoàng Sỹ Quý, sj Lời tựa: Đứng trên quan điểm thần học, người ta đã viết rất nhiều về nhu cầu của hội nhập văn hóa, và viết rất hay...

Ba cuộc Hội Nhập Văn Hóa thất bại trong lịch sử

  Ba Cuộc Hội  Nhập Văn Hóa thất bại trong lịch sử Trích dịch từ Ayward Shorter[1]  Matteo Ricci và Lễ phép nước Ngô Matteo Ricci sống và chết trước khi Bộ Truyền Bá Đức Tin (Propaganda Fidei)...

Từ bi Phật Giáo và Đức Ái Ki-tô Giáo

TỪ BI PHẬT GIÁO VỚI ĐỨC ÁI KI-TÔ GIÁO Hoành Sơn HOÀNG SĨ QUÝ LTS Xin mời bạn đọc thưởng thức một bài nghiên cứu phân tách một vấn đề tâm linh triết học cốt lõi nhất của hai tôn giáo...

ĐẠO LÀM NGƯỜI

ĐẠO LÀM NGƯỜI Tác giả: Hoàng Sỹ Quý, SJ. Ý thức luân lý Con vật chỉ phản ứng theo bản năng, nghĩa là cái bản năng “trời ơi” ấy làm thay cho nó hết. Duy chỉ con người mới hành động thật,...

Tết Nguyên Đán tại thủ đô Thăng Long giữa thế kỷ 17

TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI THỦ ĐÔ THĂNG LONG GIỮA THẾ KỶ 17 Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Tết Nguyên đán là những ngày vui vẻ nhất trong năm của người Việt Nam. Joseph Tissanier, người Pháp, sống ở...

Tu sĩ Dòng Tên ALEXANDRE DE RHODES từ trần

Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Từ nửa thế kỷ nay, rất nhiều sách báo viết về Alexandre de Rhodes: khen có, chỉ trích cũng có. Họ tìm hiểu, giải thích từ nguồn gốc gia tộc ông đến những hoạt...

Linh mục GASPAR D’AMARAL viết chữ Quốc Ngữ mới

LINH MỤC GASPAR D’AMARAL VIẾT CHỮ QUỐC NGỮ MỚI Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Ở bài trên, chúng tôi đã trình bày về trình độ chữ quốc ngữ của linh mục Đắc Lộ từ năm 1625-1644; hơn nữa...

Giáo Hội Công Giáo hòa nhập với văn hóa gia đình Việt Nam

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HÒA NHẬP VỚI VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj.Văn hóa gia đình Việt Nam, đó là vấn đề rộng lớn gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Nói một cách tổng...

Lòng nhiệt thành của bổn đạo Việt Nam

LÒNG NHIỆT THÀNH CỦA BỔN ĐẠO VIỆT NAM Tác giả: Đỗ Quang Chính SJ. Nói đến lòng nhiệt thành của bổn đạo Việt Nam suốt từ khi truyền giảng Tin Mừng “chính thức” kể từ 1615 đến nay,...

Tập Lược Sử Nước Annam

TẬP LỊCH SỬ NƯỚC ANNAM Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Chúng ta đều biết rằng, chữ Việt ngày nay đã do nhiều linh mục dòng Tên ở Việt Nam sáng tác vào đầu thế kỷ 17, còn người có công xuất...

Tình trạng dân số đàng ngoài TK 17

TÌNH TRẠNG DÂN SỐ ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ 17 Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj.Ngày nay người ta có thể biết dễ dàng dân số của Việt nam hay bất cứ nước nào hiện thời trên thế giới; nhưng vào thế...