Trang Nhà / Tổng Hợp / Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Cv 2, 1-11 ; 1Cor 12, 3b-7.12-13

Ga 20, 19-23

1. Thánh Thần không có « khuôn mặt »

– Nơi Ba Ngôi Thiên Chúa, nếu chúng ta có thể dễ dàng hình dung ra « khuôn mặt » của Chúa Cha và Chúa Con, nhờ lời nói và ngôi vị của Đức Giê-su, thì dường như chúng ta không thể hình dung ra « khuôn mặt » của Ngôi Ba TC, nghĩa là khuôn mặt của Chúa Thánh Thần. Vì thế, có người nói, TT không có « khuôn mặt ». Thực vậy, Lời Chúa trong các bài đọc của Thánh Lễ hôm nay đều nói về TT bằng những hình ảnh rất năng động, rất khó mô tả :

  • Trước hết, theo TM của thánh Gioan, TT được ban từ hơi thở của ĐKT phục sinh : « Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. »
  • Và theo bài đọc 1, trích sách Công Vụ TĐ, Thánh Thần đến ngang qua tiếng gió mạnh và dưới những hình lưỡi, giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.

– Vì thế, thay vì tìm cách hình dung, mô tả hay định nghĩa Thánh Thần, Ngôi Ba TC, chúng ta được mời gọi, để cho Chúa TT hoạt động ở trong tâm hồn chúng ta như một năng động đến từ Chúa Cha và Chúa Con, thay vì để cho những năng động khác chi phối chúng ta ; và như thế, tâm hồn chúng ta sẽ trở thành « thiêng liêng », nghĩa là thuộc về TC.

2. Thánh Thần làm cho nói « các thứ tiếng »

– Theo sách Công Vụ TĐ, TT làm cho người ta nói được các thứ tiếng. Nếu vậy thì hay quá, bởi vì chúng ta quá vất vả khi phải học ngoại ngữ : tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật… Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc kĩ trình thuật của sách CVTĐ, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng, đó không phải là sự kiện các tông đồ nói giỏi ngoại ngữ nhờ ơn Chúa TT, nhưng đó là một kinh nghiệm thiêng liêng : Thánh Thần làm cho chúng ta hiểu nhau, làm cho chúng ta trở nên một, dù chúng ta là ai, dù chúng ta có khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, nguồn gốc, giới tính, tính tình, tài năng, ngoại hình… như thánh Phaolo nói : « Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. »

– Xưa kia, trong biến cố tháp Babel, loài người không còn hiểu nhau, chia rẽ nhau, vì mỗi người, mỗi dân tộc đều đầy tham vọng, qui về mình, thay vì qui về TC, thì với ơn huệ TT, loài người chúng ta lại đến được với nhau, sống huynh đệ với nhau và hiểu được nhau ở chiều sâu. Và đây là một kinh nghiệm thiêng liêng của đức tin, vượt xa chuyện nói giỏi ngoại ngữ. Trong các diễn đàn quốc tế, ai cũng nói được ngoại ngữ, nhưng đâu có tự động xây dựng được sự hiệp nhất đâu ?

– Vậy điều gì làm cho loài người chúng ta, mỗi người chúng ta, tuy khác biệt, nhưng hiểu được nhau và hiệp nhất với nhau, nếu không phải là ra khỏi mình để « loan báo những kì công của TC » (Cv 2, 11) và đón nhận ĐKT vào lòng mình, vào cuộc đời mình, như Thánh Phaolo nói : « không ai có thể nói rằng: Đức Giê-su là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thần Khí. »

– Và điều gì làm cho chúng ta trở nên một dưới tác động của TT, nếu không phải là « ngôn ngữ tình yêu », yêu mến Chúa và yêu mến nhau ?

3. Thánh Thần và ơn tha thứ

– Và để trở nên một, TT làm cho chúng ta nói được ngôn ngữ của tình yêu ; nhưng để có thể yêu mến nhau, chúng ta không thể không tha thứ cho nhau, đón nhận nhau, bao dung nhau và chấp nhận những khác biệt. Vì thế, theo TM Gioan, Chúa ban TT cho các Tông Đồ chính là để ban ơn tha thứ :

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.

– Như thế, ơn huệ Thánh Thần được ban cho các tông đồ, chính là để tha thứ. Chúng ta không có chức thánh, nhưng vẫn có thể làm chứng về lòng thương xót của Chúa, bằng cách bao dung và tha thứ cho nhau, vì chính chúng ta đã được Chúa bao dung và tha thứ cách vô hạn và nhưng không, trong Đức Ki-tô chịu đóng đinh.

– Xin Chúa TT dẫn đưa chúng ta vào trong sự thật của ĐKT, và sự thật lớn nhất đó là : không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng mến của TC được thể hiện nơi ĐKT. Như thế, TT sẽ làm cho thành sự điều Chúa Cha và ĐKT ước ao, đó là chúng ta trở nên một, như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa TT là một. TT không có khuôn mặt, nhưng mang lại cho chúng ta ta khuôn mặt của TC, làm cho chúng ta sống ơn gọi là « hình ảnh của TC », nghĩa là trở nên một như TC là một. Như chính ĐKT đã tha thiết cầu xin TC Cha :

Xin cho họ nên một, như chúng ta là một

Giuse Nguyễn Văn Lộc

 

Kiểm tra tương tự

Phim ngắn “Về”

Cách đây dăm năm, mang trong mình những hoài bão của tuổi trẻ, tôi quyết …

Tết này, đi đâu?

Trời đã bắt đầu hong khí ấm trên những mầm xanh dọc ngõ nhỏ dẫn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.