Trang Nhà / Các Nhóm / Những Câu Chuyện Và Hình Ảnh Vui Cười (3)

Những Câu Chuyện Và Hình Ảnh Vui Cười (3)

Áp Dụng Thánh Kinh

Ba ông thầy dòng lên thành phố trở về, dọc đường ghé vào một quán nhỏ ăn trưa.

Quán hôm ấy chỉ có thịt luộc, cá kho, và rau muống chấm mắm ớt.

Một thầy nổi hứng đề nghị:

– Hễ ai đọc được câu Thánh Kinh chỉ về món nào, thì ăn món đó. Hễ ai đọc không được thì phải chờ, người khác ăn xong mới được ăn. Hai thầy kia nổi máu anh hùng, chịu liền.

Thầy thứ nhất thấy đĩa thịt đọc luôn:

– “Mọi động vật sẽ là thức ăn của các ngươi” (St 9:3). Ðọc xong thầy kéo đĩa thịt về phía mình.

Thầy thứ hai thấy đĩa cá vội vàng tiếp luôn:

– “Cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài ngước mắt lên trời mà chúc tụng, đoạn bẻ bánh!  Và hai con cá, Ngài cũng chia cho dân chúng ăn” (Mc 6:41). Thầy vừa đọc vừa kéo đĩa cá kho về phía mình, đắc thắng.

Ðĩa rau muống còn đó. Ai nấy đều nặn óc cố nghĩ ra câu Thánh Kinh nào nhắc đến rau muống.

Bỗng thầy thứ ba mỉm cười, một tay cầm chén nước mắm, một tay bốc rau luộc chấm vào mắm, vừa đọc vừa vẩy vào hai thầy kia:

“Lạy Chúa, xin dùng cành hương thảo rảy nước trên tôi, thì tôi được sạch!”

Hai thầy bị vẩy nước mắm, la toáng lên, vội vàng đi lau rửa. Thầy thứ ba còn lại, ung dung xơi hết.

Bình Minh st

Kiểm tra tương tự

Tìm về với Chúa qua Linh Thao

  Cảm tạ Chúa đã đưa con đến với khoá Linh thao này, như một …

Người trẻ với người vô gia cư

  Những đêm lạnh tê tái của cái tết đã cận kề. Phía trước những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.