Tự Sự Matthêu

Tự Sự Matthêu

Tranh của Hendrick ter Brugghen, Đức Giêsu gọi Mátthêw, 1621.

Cuộc đời tôi cũng có một cái bàn,
ngổn ngang những đồng vàng, đồng bạc
như lòng tôi vẫn ngổn ngang những mưu toan.

Bóng chiều tà hắt vào,
chiếc bàn tôi, đầy tiền, nặng trĩu nỗi âm u
thế giới của tôi chỉ là chiếc bàn này
ánh mắt tôi chỉ thấy được cọc này với đống kia.

 Bóng Ngài quét ngang, tôi thức tỉnh
cũng vẫn là cái bóng quen thuộc của từng ngày
nhưng chỉ hôm nay,
trôi theo tất cả
đồng bạc, đồng vàng cùng với hồn tôi.

Cuộc đời tôi chỉ hôm nay mới bắt đầu
nhổ rễ đứng lên xô ngã ghế
tiêu diêu tự tại kiếp phong trần
vàng thẻ, tiền đồng cháy rụi cả
bởi lửa Tình Ngài đã thiêu cháy cuộc đời tôi.

“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ” (Hôsê 7,6; Matthêu 9,13)

Hữu Tín, SJ

Kiểm tra tương tự

“Anh em cứ xin thì sẽ được” (Ngày 7 tháng 10 năm 2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

  “Anh em cứ xin thì sẽ được” (Lc 11, 5-13)   5 Người còn …

« Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến » (Ngày 6 tháng 10 năm 2021 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

  « Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.