Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Phút Cầu Nguyện / Thất vọng! (Giô-na)

Thất vọng! (Giô-na)

Thất vọng!

Lời giảng của Giô-na đã có tác dụng. Từ nhà vua cho đến súc vật, tất cả đều ăn chay. Mọi người đều khoác áo vải thô, ngồi trên đống tro. Nhưng oái oăm thay, thành công của lời giảng lại là thất bại cho cá nhân Giô-na. Hiệu quả của Lời Chúa lại là sự sụp đổ chua cay của “thương hiệu” tiên tri. Là tiên tri “xịn”, ông muốn rằng mọi lời giảng của ông phải trở nên hiện thực. Ông đã giảng dân thành phải chết, thì ông muốn tất cả thành phải bị huỷ diệt. Nếu không, sẽ còn ai tin vào Giô-na này nữa? Có một sự xung đột lợi ích ở đây. Lợi ích “thánh thiêng”, nhưng cũng là lợi ích “nghề nghiệp” của tiên tri Giô-na, đã xung đột với lợi ích của Lời Chúa. Ông quan tâm đến uy tín của lời giảng của mình, còn Đức Chúa quan tâm đến mạng sống của người già, con trẻ và súc vật trong thành. Sự ích kỷ của một tiên tri đã làm Giô-na xa Chúa. Ông tức giận vì Đức Chúa nhân từ, không làm theo ý muốn bạo tàn của ông. Chúa của lòng ông không còn là Đức Chúa đã sai ông đi rao giảng, mà là uy tín nghề nghiệp của một tiên tri. Ông tức giận vì ông không coi mình là tiên tri của Đức Chúa. Ông đã đánh mất chính mình.

***

Mở rộng
Dân thành đã hoán cải nhờ lời loan báo của vị tiên tri
Nhưng chính vị tiên tri cũng cần phải hoán cải
khỏi lời loan báo của mình
để trở về với Lời Chúa.
Đã ra khỏi bụng cá
nhưng ông vẫn còn trong bóng tối.
Một thứ bóng tối u ám hơn nhiều,
bóng tối của lòng ông u uất, đau khổ ê chề
vì những tham vọng liên tục bị hụt hẫng.
Ông vẫn muốn nắm Đức Chúa trong tay
để giật dây Ngài theo ý muốn ích kỷ của mình.
Ông vẫn cần tiếp tục gieo mình xuống đại dương
cho tới khi thực sự gieo mình vào vòng tay Đức Chúa.

“Ngươi tức giận như thế có lý không?”
Đức Chúa muốn ông mở rộng tầm mắt
để thấy rằng Ngài không thể bị đóng khung cứng nhắc,
để một lần nữa ông trở lại thành tiên tri
của Đức Chúa nhân từ khả ái
chậm bất bình và giàu tình thương.

Hữu Tín, SJ

Kiểm tra tương tự

“Anh em cứ xin thì sẽ được” (Ngày 7 tháng 10 năm 2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

  “Anh em cứ xin thì sẽ được” (Lc 11, 5-13)   5 Người còn …

« Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến » (Ngày 6 tháng 10 năm 2021 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

  « Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.