Trang Nhà / Giáo Xứ / Những hoạt động chuẩn bị cho Thánh lễ Truyền Chức

Những hoạt động chuẩn bị cho Thánh lễ Truyền Chức

Để Thánh Lễ  Truyền Chức Linh mục và Phó tế vào ngày 03.12.2011  tại Dòng Tên – Giáo xứ Hiển Linh, hạt Thủ Đức diễn ra thật chu đáo, từ ngày 27.11.2011, các hoạt động chuẩn bị đã diễn ra thật tích cực.

 Các anh em trong nhóm Gia Đình Trẻ giúp sơn lại nhà thờ.

 

Công tác dọn dẹp vệ sinh.

 

Trang trí khu vực lễ đài.

Ca đoàn Cecilia cùng các thầy Học viện dòng Tên tích cực tập hát.

 

Tập nghi thức trao tác vụ Linh Mục và Phó Tế.

 

Cha Chưởng nghi hướng dẫn tập nghi thức.

 

Cuộc họp của Ban Tổ chức.

Tối ngày 30.11.2011,

Ban tổ chức đã họp lần cuối để rà soát lại tất cả các nhiệm vụ, vị trí đã được phân công như sau:

–          Trưởng Ban tổ chức : Cha Tôma Vũ Quang Trung, S.J

–          Phụ tá điều hành tổng quát:

Cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, S.J và Cha Phêrô Đỗ Quang Dũng, S.J

–          Chưởng Nghi: Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J

 

Ban Truyền thông của Giáo xứ đang tác nghiệp.

 

Với những hoạt động chuẩn bị chu đáo, mong rằng Thánh Lễ phong chức ngày 03.11.2011 diễn ra thật ý nghĩa và tốt đẹp.

                                                    Ban Truyền Thông Gx. Hiển Linh

02.11.2011

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 48

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 47

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.