Trang Nhà / Giáo Xứ / Video Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Hiển Linh

Video Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Hiển Linh

Phần 1

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S69fBGeOb_A&feature=youtu.be[/youtube]

Phần 2

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WMqb5wdbXaA&feature=relmfu[/youtube]

Phần 3

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SlxM-Lat1YE&feature=relmfu[/youtube]

Phần 4

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9IAscC6jdDQ&feature=relmfu[/youtube]

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

10.04.2012

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 47

Kỷ Niệm Hôn Phối tại Giáo Xứ Nỷ

  Ngày 3-1-2021 vừa qua, Giáo xứ Nỷ, thuộc giáo phận Bắc Ninh, đã tổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.