Trang Nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Giáo Lý Cộng Đồng: Khả năng con người đón nhận đức tin

Giáo Lý Cộng Đồng: Khả năng con người đón nhận đức tin

Trong chương trình Giáo lý Cộng đồng trước, chúng ta tìm hiểu về niềm tin của con người cách chung và của tín hữu Công giáo cách riêng.  Ở bài này, chúng ta tiếp tục học hỏi về khả năng con người trong việc đón nhận Đức tin.

Ban truyên thông

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 50

TTMY 50 Ver Final

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 49

TTMY 49

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.