Trang Nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Giáo xứ Tạo Tác: Dâng hoa kính Đức Mẹ đầu tháng

Giáo xứ Tạo Tác: Dâng hoa kính Đức Mẹ đầu tháng

Trong tâm tình con thảo, Giáo xứ Giuse Thợ Tạo Tác dâng hoa khai mạc tháng Đức Mẹ. Xin Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, cho mỗi người chúng ta luôn cảm nhận được niềm vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc đời của mình.

Giờ dâng hoa kính Mẹ đầu tháng kết thúc bằng bài hát “Dâng Mẹ Xứ Đạo Con”. Xin Đức Mẹ thương chúc lành cho mọi gia đình, mọi người trong giáo xứ chúng con luôn được bình an và hiệp nhất trong tình yêu của Chúa.

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 50

TTMY 50 Ver Final

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 49

TTMY 49

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.