Trang Nhà / Bản Tin / Thống kê số tu sĩ Dòng Tên năm 2012

Thống kê số tu sĩ Dòng Tên năm 2012

Thống kê mới về tình hình Dòng Tên trên tòan thế giới đã được xuất bản. Báo cáo này được dựa trên số liệu được gửi đến từ các tỉnh dòng và miền dòng độc lập. Số lượng thành viên của 10 Miền phụ thuộc đã được bao gồm trong những tỉnh mà những Miền ấy  trực thuộc.

Dòng Tên trên tòan thế giới hiện có 84 tỉnh dòng, 5 miền độc lập và 10 miền phụ thuộc.

Đến ngày 1 tháng 1 năm 2012, tổng số tu sĩ Dòng Tên là 17, 637 tu sĩ, trong đó có 12, 526 linh mục, 1, 470 tu huynh, 2, 896 học viên và 745 tập sinh.

Kiểm tra tương tự

Thông báo: Thánh Lễ bế mạc Năm Thánh và tuyên khấn lần đầu 31/7/2022

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp mừng lễ Thánh Inhaxiô Loyola, Tổ …

Hiệp hành cùng JesCom trên đường Giêsu

Vũng Tàu đón đoàn chúng tôi vào một trưa đầy nắng. Xe đi men theo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.