Trang Nhà / Giáo Xứ / Video Clip Dâng Hoa Giáo Xứ Hiển Linh 20.05.2012

Video Clip Dâng Hoa Giáo Xứ Hiển Linh 20.05.2012

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IwQ74wABtKY[/youtube]

Một số hình ảnh buổi Dâng Hoa

Dâng hoa 20.05.2012 Giáo xứ Hiển Linh

 

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

23.05.2012

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 48

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 47

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.