Trang Nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Giáo Lý Cộng đông: Huấn quyền-một con đường mặc khải

Giáo Lý Cộng đông: Huấn quyền-một con đường mặc khải

Kinh thánh và Thánh truyền là hai lối nẻo mà Thiên Chúa dùng để mặc khải chính Ngài cho con người. Thêm vào đó, Huấn quyền của Hội thánh cũng là một cách thức lưu truyền mặc khải của Thiên Chúa. Thế nhưng hình thức lưu truyền này được diễn tiến như thế nào, xin mời theo dõi clip sau:

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 50

TTMY 50 Ver Final

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 49

TTMY 49

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.