Trang Nhà / Tri Thức / Kinh Thánh / Số Của Các Thánh Vịnh

Số Của Các Thánh Vịnh

Số Của Các Thánh Vịnh

 

Bạn có thể sẽ thấy rằng, trong một số sách cầu nguyện hay Kinh Thánh, các Thánh Vịnh thường có hai số hoặc có lúc các số không giống với những số bạn quen dùng. Chẳng hạn, Thánh Vịnh về người mục tử nhân lành thường được gọi là Thánh Vịnh 23. Nhưng thỉnh thoảng Thánh Vịnh này lại được đánh số là Thánh Vịnh 22. Lý do là những bản dịch Thánh Vịnh trước đây được dịch hoặc từ bản văn tiếng Do Thái, hoặc từ bản văn tiếng Hy Lạp. Sự khác biệt này khiến người đọc cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, ta cần nhớ hai điều:

Thứ nhất, các sách nghiên cứu thường đánh số Thánh Vịnh theo số của bản Do Thái (Hip-ri); các sách phụng vụ theo số của bản Hy Lạp (hoặc sau này là bản La-tinh)

Thứ hai, bình thường, số của các Thánh Vịnh theo bản Do Thái lớn hơn số của bản Hy Lạp một số. Ví dụ, Thánh Vịnh 51 theo bản Do Thái là Thánh Vịnh 50 theo bản Hy Lạp. Thánh Vịnh 139 của bản Do Thái là Thánh Vịnh 138 theo  bản Hy Lạp.

Trong bản dịch của Các Giờ Kinh Phụng Vụ, số theo bản Do Thái được đánh trước, không bỏ trong ngoặc, và sau đó số Hy Lạp được bỏ trong ngoặc đơn là số được giữ lại trong Phụng Vụ Công Giáo.

Do đó, tùy theo lĩnh vực sử dụng, bạn có thể dùng số Thánh Vịnh cho phù hợp.

Công Tùng, SJ.

(Tham khảo : “Handbook for Lay Readers” của Linh Mục Peter Schineller, S.J.

Tìm Hiểu Cựu Ước” của Linh Mục Trần Phúc Nhân

Hình ảnh: http://dongtri.tk/new/news/Suy-niem-Loi-Chua/page-140/)

Kiểm tra tương tự

Thiên Chúa tạo nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa

  Nguyễn Công Đoan, S.J.   Bước vào Mùa Chay Hội Thánh mời chúng ta …

Nhìn Chúa Giê-su chết trên thập giá trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu

2 Bình luận

  1. em muốn có một vài bản phân tích của từng thánh vịnh mẫu

  2. Con ước muốn đọc và đào sâu một sô Thánh Vịnh. Cho con xin được không? (vd; TV 1, 50, 65, 84, 126, 138, …)
    Con xin cám ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.