Trang Nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Giáo Lý Cộng đồng: Kinh Thánh trong đời sống Hội thánh

Giáo Lý Cộng đồng: Kinh Thánh trong đời sống Hội thánh

Trong những bài trước, chúng tôi đã có dịp giới thiệu về sách Kinh Thánh ngang qua nội dung và bố cục của cuốn sách. Clip ngắn sau đây tiếp tục nói về giá trị của sách Kinh Thánh trong đời sống của Hội Thánh

.

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 44

TTMY 44 File IN

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 43

TTMY 43

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.