Trang Nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Giáo Lý Cộng đồng: Vâng Phục Của Đức Tin

Giáo Lý Cộng đồng: Vâng Phục Của Đức Tin

Khi nói đến vâng phục, theo cách hiểu thông thường, người ta thường nghĩ ngay đến một hành động, một thái độ của người dưới phải thực hiện mệnh lệnh hay đòi buộc của người trên. Tuy nhiên, sự vâng phục của đức tin lại mang một sắc thái khác. Đó là Hành Động của con người đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa một cách tự do và tự nguyện.

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 44

TTMY 44 File IN

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 43

TTMY 43

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.