Trang Nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Giáo Lý Cộng Đồng: Đức Tin Và Lý Trí

Giáo Lý Cộng Đồng: Đức Tin Và Lý Trí

       Trong bài Giáo lý lần trước, chúng ta đã học hỏi về chủ đề “Tự do của Đức tin”. Đó là một chủ đề khá được quan tâm của nhiều người, đặc biệt giới trẻ ngày nay. Bên cạnh đó, khi các ngành khoa học như thiên văn, vật lý phát triển, người ta thấy có nhiều điểm mâu thuẫn giữa niềm tin tôn giáo với những điều do lý trí con người tìm tòi ra đến nỗi có lúc người ta cho rằng Đức tin và Lý trí không thể dung hợp được. Đây cũng là một vấn đề gây không ít hoang mang cho một số người, đặc biệt là những Ki-tô hữu còn non yếu về Giáo lý. Trước thực trạng này, Hội thánh đã có những chỉ dẫn cụ thể giúp cho con cái của mình cũng như con người thời đại hiểu đúng hơn về tương quan giữa Đức tin và Lý trí. Để biết về hướng dẫn của Hội thánh, xin mời Clip ngắn sau đây:

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 46

   

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.