Trang nhà / Giáo Xứ / Thiên Thần / Hình ảnh Nhóm các Bà Mẹ Gx. Thiền Thần mừng Bổn mạng Mônica

Hình ảnh Nhóm các Bà Mẹ Gx. Thiền Thần mừng Bổn mạng Mônica

Ngày 25 tháng 8, sau một ngày tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn, Nhóm các Bà Mẹ thuộc Giáo xứ Thiên Thần, cùng với cha Sở và cộng đoàn giáo xứ đã mừng Bổn mạng Mônica của Nhóm.

Khởi đầu thánh Lễ mừng kinh Thánh Mônica, cha Sở gửi lời chúc đến các Bà Mẹ trong Giáo xứ.
Đại diện các Bà Mẹ lên nhận hoa chúc mừng
Cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh Lễ mừng kính Thánh Mônica

Giáo xứ Thiên Thần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.