Trang nhà / Giáo Xứ / Kết quả thi Giáo Lý Hôn Nhân khóa 1 năm 2012

Kết quả thi Giáo Lý Hôn Nhân khóa 1 năm 2012

GIÁO XỨ HIỂN LINH

Giáo hạt Thủ Đức – Giáo phận Sài Gòn

KẾT QUẢ THI GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Khóa 1, từ 14/04-2012 – 08/09/2012 ; Thi ngày 25/08/2012

Stt

Tên thánh

Tên gọi

Điểm thi

Kết quả

Ngày sinh

1

Maria Phạm Thị Kiều Oanh

9

GIỎI

20/05/1989

2

Mai Xuân Phú

6,5

TRUNG BÌNH

15/10/1985

3

Maria Lê Thị Thanh Thảo

8

KHÁ

15/12/1986

4

Tôma Nguyễn Hoàng Châu

8

KHÁ

30/04/1980

5

Phêrô Nguyễn Văn Quốc Cường

6

TRUNG BÌNH

17/01/1984

6

M. Têrêsa Đoàn Thị Mai Linh

6

TRUNG BÌNH

20/08/1987

7

Nguyễn PhạmThái Hoàng Duy 05/08/1978

8

Nguyễn Thị Hiền 05/05/1971

9

Giuse Nguyễn Văn Hiệp (cóbằng) 09/03/1970

10

Maria Nguyễn Thị Lành

6

TRUNG BÌNH

22/09/1977

11

Vinh Sơn Trần Thanh Hải

8,75

KHÁ

01/05/1987

12

Anna Trần Thị Mỹ Diên

9,25

GIỎI

01/11/1987

13

Anrê Trần Nguyễn Minh Hoàng 14/01/1988

14

Nguyễn Thị Nha Trang 16/10/1988

15

Anna Maria Nguyễn Thị Thúy Phượng

5,75

TRUNG BÌNH

26/10/1985

16

Đoàn Minh Sơn 13/09/1984

17

Phêrô Đoàn Khôi Nguyên

10

GIỎI

08/09/1990

18

Anna Trần Thị Hoàng Oanh

9

GIỎI

14/02/1991

19

Maria Nguyễn Thị Nguyệt 12/02/1989

20

Hoàng Văn Nghinh 09/11/1989

21

Têrêsa Võ Thị Ngọc Dung

9,75

GIỎI

02/01/1985

22

Giuse Châu Thái Thuận

8,75

KHÁ

18/09/1982

23

Gioan Võ Tá Tuấn 10/04/1986

24

Văn Thị Nga 15/05/1987

25

Giuse Nguyễn Đức Quân 02/01/1988

26

Nguyễn Thị Thu Hoài 10/04/1987

27

Giuse Lê Nguyễn Đức Trung 23/02/1986

28

Trần Thị Thu Thủy 17/09/1984

29

Phaolô Nguyễn Hữu Quốc Uy 10/06/1985

30

Maria Thái Thị Hải Yến

9,75

GIỎI

19/04/1988

31

Phêrô Trần Văn Thắng

8

KHÁ

03/06/1990

32

Ninh Thị Kim Tuyết

8,25

KHÁ

19/10/1989

33

Magarita Lê Trần Thị Tuyết Vân

8

KHÁ

20/07/1982

34

Ngô Quốc Thảo 25/08/1982

35

Augustinô Lê Sơn

8,5

KHÁ

10/06/1980

36

Tạ Vân Anh 27/10/1983

37

Giuse Phạm Phú Quốc

6,25

TRUNG BÌNH

24/05/1985

38

Têrêsa Võ Huỳnh Minh Loan

9,5

GIỎI

19/11/1989

39

Huỳnh Thị Thu Uyên

8,75

KHÁ

26/10/1985

40

Nguyễn Thanh Tú

7,75

KHÁ

15/01/1981

41

Giacôbê Lê Văn Phú 1986

42

  Trần Thị Cẩm Loan 13/06/1983

43

Phêrô Bùi Trần Tiến

8

KHÁ

20/03/1984

44

Anna Đặng Thị Bích Tiền

6

TRUNG BÌNH

02/03/1987

45

Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết

5,75

TRUNG BÌNH

08/09/1993

46

Vinh Sơn Đoàn Hữu Khoa

4

Thi lại

26/08/1982

47

Giuse Đỗ Hoàng Lê 1985

48

Maria Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

8,25

KHÁ

05/02/1987

49

P. Xaviê Lê Công Chính

5,75

TRUNG BÌNH

15/01/1981

50

Vinh Sơn Nguyễn Công Hoan 25/12/1988

51

Ngô Thị Kim Oanh 17/08/1984

52

Giuse Lê Thành Công

7,75

KHÁ

16/02/1978

53

Đaminh Ngô Hoàng Giáo 10/04/1983

54

Anna Lâm Thị Mỹ Nhiên

3,5

Thi lại

20/06/1991

55

Maria Phạm Thị Kiều Thu 13/07/1992

56

Vinh Sơn Nguyễn Xuân Dương 24/12/2012

57

Giuse Nguyễn Đình Quốc Tâm

9,5

GIỎI

13/02/1989

58

Nguyễn Thị Tuyền

8,5

KHÁ

20/11/1989

59

Phêrô Nguyễn Văn Phi 12/07/1988

60

Maria Phạm Thị Thu Trang 14/03/1987

61

Nguyễn Trọng Tuấn

6

TRUNG BÌNH

02/10/1988

62

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

2,5

Thi lại

02/08/1988

63

Phêrô Trương Minh Sử 11/09/1986

64

Anna Phan Thị Kim Phụng

8

KHÁ

02/07/1990

65

Phêrô Nguyễn Văn Quân

7

KHÁ

19/07/1986

66

Maria Nguyễn Thị Hoa 01/08/1987

67

Anphongsô Nguyễn Văn Tuấn 28/02/1975

68

Anna Đinh Thị Thơm

7

KHÁ

69

Hồ Văn Kiên

8,25

KHÁ

70

Nguyễn Trần Quỳnh  Phương

9,5

GIỎI

 

  • Chúc mừng các bạn đã thi đậu lớp Giáo Lý Hôn Nhân !
  • Bạn nào thi lại xin ôn lại những gì đã được ôn. Yên tâm, bạn sẽ vượt qua !
  • Bạn nào chưa thấy mình có “tên thánh” và “ngày sinh” hay cần sửa lại…

xin báo ngay cho cha Đỗ Quang Dũng (0908.545.775)

để in giấy chứng nhận gấp cho kịp lễ bế giảng tối 8/09/2012.

  • Thi lại vào lúc 19g00 tối thứ Năm, ngày 06/09/2012. Nhớ, ôn bài như cũ !

 

  • Xin các bạn nhớ đi đông đủ vào tối ngày lễ Bế Giảng khóa học (tối 8/9/2012).

Chương trình :

19g00 : chuẩn bị (Phụng vụ Thánh Lễ ngày Chúa nhật)

19g15 – 19g45 : Tỉnh tâm (cha Phêrô Đỗ Quang Dũng giúp)

20g00 – 20g45 : Thánh Lễ Bế Giảng (cha Tôma Vũ Quang Trung/ cha Sở chủ tế)

20g45 – 22g00 : cấp Giấy Chứng Nhận và liên hoan mừng bế giảng khóa học

Link download

68. Kết quả thi lớp GLHN khóa 1 năm 2012 14.04-8.9.2012

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

05.09.2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.