Trang nhà / ĐTC - Vatican / Các Thánh: Đất Trời Giao Duyên

Các Thánh: Đất Trời Giao Duyên

Với một ngôn ngữ vừa giản dị vừa mang tính thần học sâu xa, Đức Thánh Cha đã diễn tả rất sinh động hai chiều kích năng động luôn được cưu mang nơi đời sống mỗi người Kitô hữu. Kitô hữu là những người yêu mến thế giới này vì con tim của họ hướng về quê trời. Sau đây là bài chia sẻ của Đức Thánh Cha trong buổi Angelus ngày 01 tháng 11 năm 2012.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta vui mừng gặp nhau trong ngày Lễ Các Thánh. Thánh lễ hôm nay giúp chúng ta phản tỉnh về một chiều kích mang tính lưỡng diện của con người. Chiều kích này được diễn tả mang tính biểu tượng với từ ngữ “trời” và “đất”: đất tượng trưng cho hành trình của lịch sử, trời tượng trưng cho sự vĩnh cửu, sự viên mãn của đời sống nơi Thiên Chúa. Vì lẽ đó, thánh lễ này cũng là cơ hội giúp ta nghĩ về Giáo hội trong chiều kích mang tính hai mặt của nó: Giáo hội lữ hành trong thời gian và Giáo hội cử hành một bữa tiệc vĩnh cửu, Giêrusalem trên trời. Hai chiều kích này được được kết với nhau ngang qua “Mầu Nhiệm các thánh thông công”: một thực tại khởi đi từ trần thế này và đạt đến sự viên mãn của nó trên trời.

Dưới đất, Giáo hội là một sự khởi đầu của mầu nhiệm thông hiệp này, một mầu nhiệm nối kết mọi người, một mầu nhiệm tập trung hoàn toàn nơi Đức Ki-tô. Chính Ngài đã giới thiệu chiều kích năng động này cho con người, một sự chuyển động hướng đến Thiên Chúa, hướng đến nhau và hướng đến sự bình an trong ý nghĩa trọn vẹn nhất của nó. Tin Mừng Gioan nói cho chúng ta rằng, Đức Giê-su ki-tô đã chết “để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (11:52). Và sứ mạng này được tiếp nối nơi Giáo hội, một Giáo hội Duy nhất, Thánh thiện và Công giáo. Trở nên một người Kitô hữu, trở nên một phần của Giáo hội nghĩa là mở ra với sự thông hiệp này, giống như một hạt giống mọc lên trên mặt đất, bằng cách chết đi, nảy mầm và hướng lên trời.

Các Thánh, những người đã được Giáo hội tuyên phong và cả những vị mà chỉ Thiên Chúa biết là những người mà hôm nay chúng ta nhớ đến các ngài. Các vị ấy là những người đã sống một cách năng động chiều kích này. Mỗi vị, một cách rất riêng, đã để cho Đức ki-tô hiện diện nơi mình nhờ vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần ngang qua Lời Chúa và các Bí Tích. Thực vậy, kết hợp với Đức Kitô, trong Giáo hội, không có nghĩa là phải từ bỏ nhân cách của riêng mình, nhưng đúng hơn là mở ra với nó, biến đổi nó với sức mạnh của tình yêu, và trao ban cho nó một chiều kích vĩnh cửu ngay trên dương thế này.

Khi chúng ta để cho mình được biến đổi như thế, chúng ta đang được khuôn đúc theo hình ảnh của Thiên Chúa. Khi đó chúng ta cũng đang làm cho kế hoạch của Thiên Chúa nên trọn, vì chính Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài. Hơn thế nữa, việc được kết hợp với Đức Kitô cũng cho phép ta mở ra để thông hiệp với tất cả những anh chị em khác trong Thân Thể Mầu Nhiệm là Giáo hội, một sự thông hiệp sẽ được hoàn thiện trên Trời, nơi mà sẽ không còn sự cô lập, không còn cạnh tranh hay chia rẽ. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hướng đến vẻ đẹp của đời sống này, đời sống mở ra với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, đời sống mà trong đó chúng ta đảm bảo sẽ đạt đến Thiên Chúa và với nhau trong Chúa.

Với niềm hy vọng được đổ đầy của niềm tin khi chúng ta tôn kính các thánh, chúng ta cũng sẽ dâng thánh lễ để cầu nguyện cho tất các các tín hữu đã qua đời. Nơi các thánh, chúng ta nhìn thấy sự chiến thắng của tình yêu trên bệnh tật và cả cái chết. Chúng ta thấy rằng, theo Đức Kitô sẽ dẫn đến sự sống, đời sống vĩnh cửu, đồng thời trao ban cho ta ý nghĩa trong hiện tại cũng như những khoảnh khắc đã qua, bởi vì nó được đổ đầy bởi tình yêu và hy vọng.

Chỉ có niềm tin vào đời sống vĩnh cửu mới làm cho chúng ta thực sự yêu mến lịch sử và yêu mến giây phút hiện tại này, nhưng đồng thời cũng không gắn chặt với nó để rồi không còn tự do cho cuộc lữ hành của mình. Có thể nói, các Kitô hữu là những người yêu mến thế giới này vì con tim của họ hướng về quê trời.

Nguyễn Minh Triệu sj chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.