Trang Nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Các Khu Giáo Giáo Xứ Tạo Tác Đọc Kinh Tháng Mân Côi

Các Khu Giáo Giáo Xứ Tạo Tác Đọc Kinh Tháng Mân Côi

Tối ngày 10 tháng 11 vừa qua, một khu giáo cuối cùng trong giáo xứ mới kết thúc việc đọc kinh Mân côi kính Đức Mẹ. Việc đọc kinh tại các gia đình trong khu giáo đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Cũng vậy, tháng 10 năm nay, với cùng tâm tình của cả Hội Thánh dành riêng tháng này, Tháng Mân Côi, để sùng kính Đức Mẹ theo một cách thức đặc biệt – đó là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Và thực hiện lời Mẹ dạy “hãy năng lần hạt Mân Côi”, cả 5 khu giáo trong giáo xứ đồng loạt đọc kinh Mân Côi tại các gia đình.
Khu giáo Phaolô là khu giáo có số giáo dân ít nhất: 48 gia đình với 163 giáo dân nhưng không vì ít người mà lòng sốt sắng bị giảm đi.
Khu Phêrô, là khu giáo có nhiều gia đình mới từ nơi khác chuyển đến, nhưng khu giáo cũng vẫn đến từng nhà – không phân biệt người mới hay cũ, xin cho khu giáo được phát triển – gia tăng về dân số, gia tăng lòng mến Chúa.
Khu giáo Mân Côi, khu giáo nhận Mân Côi làm bổn mạng. Năm nay, từ cuối tháng 9, giáo khu chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, gửi thư mời đến các gia đình kêu gọi các gia đình tham gia việc đọc kinh chung mỗi buổi tối trong tháng 10. Vì 31 ngày của tháng 10 không đủ cho khu giáo có 67 gia đình, nên việc lần chuỗi Mân Côi được kéo dài đến tối ngày 10 tháng 11.
Khu giáo Phanxicô là khu giáo có địa bàn rộng nhất, có những gia đình sống trong rừng – đường đi nhỏ, dốc, đi lại khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, nhưng cả khu giáo vẫn không quản ngại đường xa – vẫn mỗi tối đến đọc kinh tại một gia đình trong giáo khu, xa trước – gần sau. Vào những ngày đầu khai mạc Năm Đức Tin – sau giờ đọc kinh Mân Côi – Bác Quốc Anh cũng phổ biến thêm những điều cần biết về Năm Đức Tin: vì sao có Năm Đức Tin, ơn Toàn Xá trong Năm Đức Tin…
Khu Inhaxio – khu giáo có nhiều thuận lợi về địa bàn – cũng như về nhân lực. Các anh chị khu giáo trưởng, khu giáo phó biên soạn một cuốn sách kinh phụng vụ, suy niệm… gởi cho từng gia đình để mỗi tối cả khu giáo cùng nhau đọc kinh Mân Côi, và cầu nguyện. Ngay sau ngày khai mạc Năm Đức Tin, khu giáo đọc kinh Năm Đức Tin trước khi kết thúc giờ kinh, và cũng gởi cho từng gia đình thông tin về những việc cần làm trong Năm Đức Tin. Vì là khu giáo có số giáo dân đông, và các gia đình đều muốn mọi người đến cùng nhau đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện cho gia đình mình – nên có nhiều tối khu giáo phải sắp xếp đọc kinh tại 2 gia đình gần nhau.
Tối 31 tháng 10 – trong buổi đọc kinh kết thúc Tháng Mân Côi, buổi đọc kinh của khu giáo Inhaxiô còn có sự hiện diện của Cha xứ, Thầy Đăng… sự hiện diện đặc biệt – và bất ngờ này làm cho giờ đọc kinh của khu giáo càng thêm sốt sắng. Sau giờ kinh, khu giáo còn tổ chức một buổi liên hoan nhẹ – đây là dịp mọi người trong khu giáo chia sẻ với Cha, với Thầy và với nhau trong niềm vui, trong tình thân ái.
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria vì một tháng trôi qua, việc cùng nhau lần chuỗi Mân Côi đã làm gia tăng tình hiệp thông – liên đới, cùng nhau cầu nguyện với Mẹ. Như Đức Chân Phước Gioan Phao lô II đã nói: “Chuỗi Mân Côi là lời kinh tuyệt diệu, tuyệt diệu trong đơn sơ và trong sâu thẳm của nó”, xin Mẹ dạy con biết yêu mến tràng Chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt – không phải chỉ trong tháng mười mà là trong mỗi ngày con sống. Xin cho từng khu giáo trong giáo xứ được lớn mạnh trong Đức Tin và tình hiệp thông.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 50

TTMY 50 Ver Final

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 49

TTMY 49

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.