Trang Nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Rước Lễ Bao Đồng Tại Giáo Xứ Tạo Tác

Rước Lễ Bao Đồng Tại Giáo Xứ Tạo Tác

Thánh lễ chiều ngày Chúa nhật ngày 25/11/2012 – Lễ Chúa Ki tô Vua, Cha xứ Giuse đã cử hành trọng thể thánh lễ Rước Lễ Trọng Thể – Tuyên Xưng Đức Tin (Bao Đồng) cho 39 em từ 17 đến 20 tuổi trong giáo xứ.

Trong bài giảng, Cha Xứ đã nói hôm nay là một ngày vui: mọi người vui, các con vui, Thiên Chúa vui vì các con đón nhận Đức Tin từ sâu thẳm trong tâm hồn. Cha cũng vui – vui vì mặc dù ít tiếp xúc với các con – một phần vì cha bận rộn, phần khác là vì Cha đã giao cho các Thầy, các Sr., các anh chị giáo lý viên hướng dẫn các con, nên cha chỉ còn gặp gỡ các con trong những dịp thiêng liêng, tĩnh tâm, hay đi trại… Cha vui vì qua buổi hướng dẫn các con tĩnh tâm – chuẩn bị tâm hồn vào chiều thứ sáu trước đó – Cha thấy các con tự nhiên, thoải mái, và trưởng thành.

Cha xứ giải thích cho các em cũng như cả cộng đoàn tham dự thánh lễ về ý nghĩa của thánh lễ này: Bao đồng có nghĩa là lớn, là trưởng thành.
“Tạ ơn Chúa vì Thánh lễ này, Thánh lễ đánh dấu việc các con đã lớn, đã cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, ơn huệ của Chúa. Sự trưởng thành về thể xác: mạnh khỏe. Được gia đình, được giáo xứ chăm sóc về thể lý, vật chất, học hành. Các con đã cảm nhận được giá trị của bản thân, và quan trọng nhất là sự trưởng thành về chỉ số thiêng liêng, về đức tin.”
Sau bài giảng, từng em đã đặt tay lên Sách Thánh, xưng tên, long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trước Cha Xứ cũng như cộng đoàn hiện diện Từ nay, các em như những chứng nhân trưởng thành, sẵn sàng sống đức tin mà mình đã thâm tín giữa thế giới.


Trong niềm vui – và với tâm tình tạ ơn, vào cuối thánh lễ, đại diện phụ huynh đã bày tỏ lòng tri ân với Cha Xứ, Quí Thầy, Quí Sr., và các anh chị giáo lý viên.. Cám ơn Cha vì hơn ai hết, Cha biết cuộc sống Đức Tin của chúng con đã và đang bị ảnh hưởng bởi những yếu tố của xã hội văn minh vật chất, nên Cha đã bỏ nhiều tâm huyết cho việc giảng dạy giáo lý, dạy dỗ, rèn luyện cho con em chúng con một nền tảng đức tin vững chắc qua việc học hỏi giáo lý, để luôn biết tin tưởng vào sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Cám ơn Quý Thầy, Sr.,và các anh chị giáo lý viên đã hy sinh rất nhiều thời gian quý báu của mình để giúp đỡ các em trong việc học hỏi giáo lý, giúp các em trưởng thành trong đời sống Đức tin.

Sau thánh lễ, Cha xứ, quý thầy, quý Sr., đại diện ban mục vụ – các đoàn thể, phụ huynh và các em đã có một buổi sinh hoạt và liên hoan nhẹ để Tạ ơn Chúa và cùng chung vui với nhau.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 50

TTMY 50 Ver Final

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 49

TTMY 49

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.