Trang Nhà / Giáo Xứ / Đắc Lộ / Ngoại ngữ LCT – Đắc Lộ: Các lớp tiếng Anh mới trong tháng 12

Ngoại ngữ LCT – Đắc Lộ: Các lớp tiếng Anh mới trong tháng 12

ALEXANDRE DE RHODES CENTER

LCT FOREIGN LANGUAGE TRAINING HOUSE

ENGLISH LANGUAGE DEPARTMENT

171 Ly Chinh Thang, F7, Q3, Tp.HCM

(08) 3526 1972

 676b11b7-5217-43e8-bcda-581349e81fdf_global-english-w

NEW CLASSES

Opening in December 2012

CLASSES

TIME

LEVEL

OPENING

DAY

FINAL EXAM

DAY

1GE-4A-N1-67Tue-Thu-Sat7.15 pm-8.45 pmIntermediateINTERACTIONS 127/11/201224/01/2013
7GE-2A-F3-68Mon-Wed-Fri7.15 pm-8.45 pmElementarySMART CHOICE 2A3/12/201230/01/2013
6GE-2B-N2-69Tue-Thu-Sat7.15 pm-8.45pmElementarySMART CHOICE 2B18/12/201228/02/2013
10GE-1B-M2-70Tue-Thu-Sat5.30 pm-7.00pmElementarySMART CHOICE 1B18/12/201228/02/2013
10GE-1B-N3-71Tue-Thu-Sat7.15 pm-8.45pmElementarySMART CHOICE 1B18/12/201228/02/2013
3GE-3B-A2-72Mon-Wed-Fri8.30 am-10.00amElementarySMART CHOICE 3B26/12/201206/03/2013
3GE-3B-E2-73Mon-Wed-Fri5.30 pm-7.00pmElementarySMART CHOICE 3B26/12/201206/03/2013
5GE-3A-F1-74Mon-Wed-Fri7.15pm-8.45pmElementarySMART CHOICE 3A26/12/201206/03/2013
8GE-2A-C1-75Mon-Wed-Fri2.30 pm-4.00 pmElementarySMART CHOICE 2A26/12/201206/03/2013

 

NOTES:

Ele-SC1A = Elementary – Smart Choice 1 (Units 1-6)          [duration: 36 hours]

Ele-SC1B = Elementary – Smart Choice 1 (Units 7-12)        [duration: 36 hours]

Ele-SC2A = Elementary – Smart Choice 2 (Units 1-6)          [duration: 36 hours]

Ele-SC2B = Elementary – Smart Choice 2 (Units 7-12)        [duration: 36 hours]

Ele-SC3A = Elementary – Smart Choice 3 (Units 1-6)          [duration: 36 hours]

Ele-SC3B = Elementary – Smart Choice 3 (Units 7-12)        [duration: 36 hours]

Int-INT-1 = Intermediate – INTERACTIONS 1                     [duration: 36 hours]

 

Each course lasts 8 weeks with 3 sessions/week; and 90 minutes/session.

 

Kiểm tra tương tự

Trung tâm Đắc Lộ: Thứ Năm Tuần Thánh

Hình ảnh Thánh Lễ Tiệc ly và các giờ canh thức với Chúa trong Vườn …

Thông báo khai giảng lớp tiếng Tây Ban Nha tại trung tâm Đắc Lộ

LỚP TIẾNG TÂY BAN NHA KHÓA MỚI  Lớp Tiếng TÂY BAN NHA KHÓA MỚI sẽ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.