Trang Nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Gx. Tạo Tác: Thánh Lễ Đầu Năm và Vui Xuân Mới

Gx. Tạo Tác: Thánh Lễ Đầu Năm và Vui Xuân Mới

Năm cũ qua đi. Xuân mới đến.

Trong bầu khí liêng thiêng của ngày đầu năm mới, tất cả con cái Tạo Tác hiện đang sống tại giáo xứ, cũng như những người con đang học tập – làm việc ở xa về tề tựu đông đảo hiệp dâng thánh lễ đầu xuân. Cảm tạ Chúa vì bao hồng ân Chúa ban trong năm cũ Nhâm Thìn, và dâng năm mới Quý Tỵ này vào tay Chúa Quan Phòng.

Đông đảo giáo dân hiệp dâng Thánh lễ đầu năm

Nhân dịp đầu xuân mới, Cha Giuse chia sẻ ý nghĩa của thánh lễ tân niên: cầu bình an năm mới. Trong những ngày này, thông tin từ báo chí, truyền hình bàn bạc đến việc đã đến lúc cần phải thay đổi tư duy, thay đổi cái nhìn… Thay đổi để tiến bộ, để phát triển là quan trọng đối với mỗi người, với từng gia đình, và với cả xã hội, nhưng thay đổi đó là về phương diện vật chất, quan trọng nhưng chưa phải là mục đích của chúng ta. Thánh lễ đầu năm hôm nay, chúng ta tụ họp nơi đây để xin Chúa ban ơn huệ cho chúng ta nhưng chúng ta không xin Ngài những ơn huệ thông thường như sức khỏe, làm ăn phát đạt…, ơn mà chúng ta phải cần, phải xin Chúa đó là nhận ra ơn khôn ngoan, nhận ra sự sắp đặt của Thiên Chúa trong mọi sự, không chỉ là yếu tố thiêng liêng, mà ngay cả những chuyện vật chất thông thường, tất cả không nằm ngoài sự sắp đặt của Thiên Chúa. Thói quen của chúng ta là mỗi khi cầu nguyện – chúng ta thường nài nỉ xin thêm thứ này hay thứ khác, và nhiều khi Chúa không đáp lại lời cầu xin tha thiết của chúng ta. Chúng ta phải luôn nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương và quảng đại, Ngài biết con cái cần gì, vì vậy chúng ta chỉ cần xin Ngài cho chúng ta ơn khôn ngoan – để biết và hiểu được ý Cha.

Thánh lễ đầu xuân mới được tiếp tục trong bầu khí thánh thiện, sốt sắng, trang nghiêm, và kết thúc với việc rút Lộc Xuân. Thiên Chúa đã yêu thương gởi đến Cha xứ, quý Soeur, quý thầy, các đoàn thể, và từng gia đình trong giáo xứ những câu Lời Chúa, là Lộc Thánh Chúa ban trong năm mới này.

Lộc Thánh đầu xuân của Cha Giuse:
“Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 16)
Cộng đoàn giáo xứ nhận Lộc Thánh đầu xuân

Sau thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ có buổi họp mặt “Vui Xuân Mới”. Cộng đoàn giáo xứ chúc Cha, quý thầy, quý soeur năm mới được nhiều hồng ân Thiên Chúa.  Và cùng vui với nhau qua chương trình xổ số đầu năm, và đặc biệt là Sớ Táo Quân của giáo xứ: báo cáo với Ngọc Hoàng những công việc tốt đẹp của giáo xứ Tạo Tác trong năm Nhâm Thìn vừa qua, và gởi gắm những ước vọng của giáo xứ trong năm mới Quý Tỵ.

Đại diện giáo xứ chúc tết Cha Giuse
Cha xứ lì xì
Chương trình xổ số đầu xuân
Táo quân báo cáo chuyện giáo xứ trong năm vừa qua
Ngọc Hoàng và các Táo kính chúc: “NĂM MỚI BÌNH AN”

Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa thương ban trong năm vừa qua, và xin dâng năm mới này cho bàn tay quan phòng của Chúa:

 “ Nhâm Thìn qua cảm tạ hồng ân Chúa

Quý Tỵ đến phó thác quan phòng Cha”

BTT GX Tạo Tác

Mùng một Tết Quý Tỵ

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 46

   

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.