Trang Nhà / Giáo Xứ / Gx. Thiên Thần: Hình Ảnh Thiếu Nhi Thi Kinh Thánh

Gx. Thiên Thần: Hình Ảnh Thiếu Nhi Thi Kinh Thánh

Để sống năm Đức Tin cách cụ thể hơn, các anh chị Giáo lý viên trong giáo xứ đã tổ chức thi Kinh Thánh cho các em thiếu nhi. Đây là lần thi Kinh Thánh thứ hai trong năm của các em Thiếu nhi. Mục đích chính của việc thi Kinh Thánh không phải để thi thố kiến thức, hay tài năng của các em nhưng là tạo động lực cho các em tiếp xúc, gần gủi với Lời Chúa, và giúp các em nhớ và thuộc những câu Lời Chúa và phần nào đó giúp các ý thức về việc sống Lời Chúa.

        SANYO DIGITAL CAMERA  SANYO DIGITAL CAMERA   SANYO DIGITAL CAMERA  SANYO DIGITAL CAMERA   SANYO DIGITAL CAMERA  SANYO DIGITAL CAMERA  SANYO DIGITAL CAMERA    SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ nhiều em nhỏ hăng say học hỏi và sống Lời Chúa. Xin Ngài tiếp tục gìn giữ và ban thêm sự đơn sơ và lòng nhiệt thành của các em thiếu nhi cũng như của các anh chị Giáo Lý viên, để Lời của Chúa tiếp tục được lan rộng và được sống trong mỗi người chúng con. Amen

 Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 47

Kỷ Niệm Hôn Phối tại Giáo Xứ Nỷ

  Ngày 3-1-2021 vừa qua, Giáo xứ Nỷ, thuộc giáo phận Bắc Ninh, đã tổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.