Trang nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Gx Tạo Tác: Chương trình Tuần Thánh 2013

Gx Tạo Tác: Chương trình Tuần Thánh 2013

    Giáo Phận Đà Lạt
Giáo xứ Giuse Thợ – Tạo Tác

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH

Thứ tư Tuần Thánh:

–         9g30 sáng tại nhà thờ Chánh Tòa có Thánh Lễ Làm Phép Dầu do Đức Giám Mục AnTôn chủ sự.

–         19 giờ: tại Gx Tạo Tác chiếu phim: “Giáo điểm trên cao

TAM NHẬT VƯỢ T QUA

THỨ NĂM TUẦN THÁNH:
              – Sáng:      5 giờ 15:      Ngắm đứng.
              – Chiều:    18 giờ:         Thánh Lễ Tiệc Ly và Chầu Thánh Thể.

                                               CHẦU THÁNH THỂ (SAU LỄ TIỆC LY)

                             –         19g30 – 20g00          :      Giờ chầu chung.

                             –         20g00 – 20g30          :      Giờ chầu của khu giáo Phanxicô và Phêrô
                                                                                         ( Khu Phanxicô phụ trách).

                             –         20g30 – 21g00           :      Giờ chầu của khu giáo Mân côi và Phaolô

                                                                                         (Khu Mân côi phụ trách).

                             –         21g00 – 21g30          :      Giờ chầu của khu giáo Inhaxiô và tu sĩ

                                                                                        (Khu Inhaxiô phụ trách).

                             –         21g30 – 22 giờ          :      chầu riêng

                             –         22 giờ                        :      Cất Mình Thánh Chúa.

 THỨ SÁU TUẦN THÁNH:
              – Sáng:   5 giờ 15:       Tĩnh nguyện Cuộc  Thương Khó Chúa Giêsu
              – Chiều: 18 giờ:          Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá.
                             19 giờ 30:    Chặng đàng Thánh Giá trọng thể.

 THỨ BẢY TUẦN THÁNH:
              – Sáng: 5 giờ 15:         Ngắm Sự Thương Khó Đức Mẹ
              – Tối:     19 giờ:           Thánh Lễ Trọng thể Vọng Phục Sinh.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH:

             – Sáng:    6 giờ 00 – ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH
            – Chiều:    17 giờ 15.- LỄ PHỤC SINH DÀNH CHO THIẾU NHI

 

BTT GX Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 44

TTMY 44 File IN

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 43

TTMY 43

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.