Trang nhà / +Dòng Tên / Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ Cuối)

Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ Cuối)

LỜI KẾT CỦA CHA LOUIS GONçALVES

 

99   1Về phần tôi sau khi đã kể lại mọi sự, ngày 20 tháng 10, tôi hỏi vị khách hành hương về Linh Thao và về Hiến Pháp, để tìm hiểu cho biết cha đã biên soạn thế nào. 2Cha nói với tôi, về Linh Thao, cha đã không biên soạn tất cả vào một lúc, nhưng khi cha quan sát một số điều trong tâm hồn mình và thấy những điều ấy hữu ích và có thể giúp đỡ được cho tha nhân, thì cha viết ra, thí dụ việc xét mình trên những hàng kẻ, v.v…

3Đặc biệt về những việc chọn lựa, cha nói với tôi rằng cha đã rút tỉa ra từ sự khác biệt của tinh thần  và của những tư tưởng mà cha đã biết được khi cha còn ở tại Loyola và khi chân cha còn bị đau. 4Cha nói với tôi rằng, về Hiến Pháp, cha sẽ nói cho tôi vào buổi tối.

5Cũng vẫn hôm đó, trước khi dùng cơm chiều, cha gọi tôi ra với vẻ mặt của một người nghiêm nghị hơn lúc bình thường. 6Cha nói cho tôi một tuyên bố vốn, tự bản chất, là bày tỏ ý hướng tốt lành và đơn sơ mà  kể ra những điều ấy, rằng chắc chắn cha không thêu dệt thêm một điều gì. 7Cha đã xúc phạm đến Chúa nhiều lần từ khi cha bắt đầu phục vụ Ngài, nhưng không bao giờ cha dám ưng thuận theo một tội trọng nào. 8Ngược lại, cha luôn lớn lên trong lòng sốt mến, nghĩa là trong sự dễ dàng tìm gặp Thiên Chúa, vào những lúc này lại dễ hơn bất cứ bao giờ hết trong cuộc đời cha. 9Mọi lúc mọi giờ, nếu cha muốn, cha tìm gặp được Người. 10Và cha nói rằng, ngay cả bây giờ, cha có những thị kiến rất thường xuyên, nhất là những thị kiến mà cha đã kể trước đây: nhìn thấy Đức Kitô như mặt trời. 11Và điều đó thường xuyên xảy ra khi cha bàn về những việc quan trọng; và điều đó làm cho cha venire in confirmatione (tiến đến việc phê chuẩn).

100   1Khi cha dâng lễ, cha cũng có nhiều thị kiến; và khi cha viết Hiến Pháp, cha cũng thường có thị kiến nữa. 2Bây giờ có thể xác định điều này cách dễ dàng hơn vì hằng ngày cha viết những điều xảy ra trong tâm hồn cha và ta có thể tìm thấy hiện thời những bản viết tay đó. 3Chính vì thế mà cha đã cho tôi xem một chồng giấy những thủ bản, mà cha đã đọc cho tôi nghe khá nhiều bản. 4Phần lớn là những thị kiến mà cha thấy được trong việc phê chuẩn một điểm nào đó trong Hiến Pháp, nhiều lần thấy Thiên Chúa Cha, nhiều khi cả Ba Ngôi Vị, nhiều lần thấy Đức Mẹ, đang chuyển cầu và nhiều khi đang chuẩn nhận. 5Cha nói cho tôi cách đặc biệt về những quyết định trong bốn mươi ngày mà vì đó cha dâng lễ hằng ngày với nhiều nước mắt. 6Vấn đề là: nhà thờ nên có lợi tức hay không và Dòng có thể hưởng nhờ lợi tức đó không?

101   1Phương pháp mà cha tiến hành khi cha viết Hiến Pháp, là dâng lễ mỗi ngày, là trình bày cho Thiên Chúa điểm nào mà cha muốn đề cập và cầu nguyện về điểm ấy; và cha luôn cầu nguyện và dâng lễ với nước mắt.

2Tôi ao ước nhìn thấy mọi tờ giấy về Hiến Pháp và tôi xin cha để lại cho tôi đọc ít lâu. Nhưng cha lại không muốn.

 

 

                                                  Roma, ngày 02 tháng 02 năm 2007

 

                                                           Jos. Lê Quang Chủng S.J.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.