Trang chủ / +Dòng Tên / Lễ kính các Thánh và các Chân phước Dòng Tên (ngày 05-11)

Lễ kính các Thánh và các Chân phước Dòng Tên (ngày 05-11)

Giêsu hữu là người được nhận làm bạn đường của Chúa Giêsu. Thánh I-nhã đã tha thiết xin cho mình được ‘đặt với Chúa Con’. Trước khi người Giêsu hữu quyết tâm bước theo Chúa Giêsu  thì đã được nghe lời hứa: “Ai theo tôi trong gian khổ, thì cũng được ở với tôi trong vinh quang” (Linh Thao, 95). Các thánh và các chân phước trong Dòng chính là những người đã đạt tới niềm hy vọng ấy của bản thân, của thánh I-nhã và của Chúa Giêsu.

Hôm nay, Dòng muốn mừng không những các anh em đã được Hội Thánh tuyên phong là thánh hay chân phước (hiện nay Dòng có 51 vị thánh và hơn 150 chân phước), mà cả những anh em hiện đang chia sẻ vinh quang phục sinh với Chúa Giêsu mà chỉ một mình Thiên Chúa biết.

Thánh I-nhã và Thánh Phanxicô Xaviê

Đó là những người đã nghe tiếng mời gọi của Chúa Giêsu trong Linh thao, và đã đáp lại theo những hướng dẫn của Hiến Chương Dòng Tên. Đó là những người ‘bước đi trong thần khí và sự thật theo Chúa chúng ta là Đức Ki-tô’, đã nhận lấy và hết sức ao ước tất cả những gì Chúa chúng con là Đức Ki-tô yêu mến và tha thiết’. Đã theo Chúa Giêsu ‘trong đau khổ’, giờ đây được ở với Chúa ‘trong vinh quang’, các ngài đã làm nên đoàn Giêsu đích thực. Nếu lập một bản liệt kê, chúng ta có thể thấy các ngài thuộc đủ mọi thành phần trong Dòng, sống trong nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau, nhưng chúng ta vẫn thấy được điểm chung nổi bật: Đức Ki-tô và là Đức Ki-tô vác Thánh giá.

***

AMDG
ĐỂ TÔN VINH THIÊN CHÚA HƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.