Trang Nhà / Mục Khác / Video Clips / Cha Saju George Dòng Tên với điệu nhảy “Bharatanatyam”

Cha Saju George Dòng Tên với điệu nhảy “Bharatanatyam”

Cha Saju George S.J.

Trong video này, cha Saju George S.J., một linh mục Dòng Tên ở Ấn Độ, nói về điệu nhảy “Bharatanatyam” có nguồn gốc ở các đền thờ tại Tamil Nadu. Ngài nói rằng nghệ thuật này liên quan đến việc cầu nguyện và thờ phượng, tự thức và việc nhận biết Thiên Chúa, niềm vui thẩm mỹ và sự hòa nhập vào vũ trụ, việc phục vụ xã hội, thúc đẩy hòa bình và hòa hợp giữa các tôn giáo, đại kết cũng như các chiều kích khác.

 

Kiểm tra tương tự

Cầu nguyện cho trẻ em

Hẳn là ai trong chúng ta cũng cảm thấy thích thú khi nhìn một đứa …

Video Tháng 7 của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

Video Của Đức Giáo Hoàng, Tháng 7-2019 Sự Liêm Chính của Công lý Phán quyết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.