Trang Nhà / +Dòng Tên / Tác Phẩm / Thánh I-nhã : Tự do để yêu mến và phục vụ (IV)

Thánh I-nhã : Tự do để yêu mến và phục vụ (IV)

 Phụ trang 10

 Madalena de Araoz, nội tướng gia đình Loyola

             Năm 1498, anh thứ hai của thánh I-nhã là Martin Garcia kết hôn với Madalena de Araoz. Mẹ ngài mất khi nào, chúng ta không biết, chỉ chắc là trước lễ thành hôn này. Anh cả của ngài đã chết trận năm 1496. Bà Madalena đương nhiên trở thành nội tướng của gia đình Loyola và ảnh hưởng đáng kể trên đời sống thánh I-nhã.

            Bà Madalena là con của Don Pedro de Araoz, tổng thanh tra đạo quân của vị tư lệnh Fernadez de Cordova. Trước khi thành hôn, bà từng là người hầu cận nữ hoàng Isabel Công Giáo của Castilla. Khi kết hôn, bà được nữ hoàng tặng nữ trang và một bức ảnh sơn dầu Truyền Tin Cho Đức Mẹ. Ở lâu đài Loyola, bà cho lập một phòng cầu nguyện mà bức ảnh ấy chiếm chỗ chính, và thánh I-nhã hay đến đó đọc kinh. Theo cha Polanco, “Trong đời sống của tác giả cuốn Linh Thao, chính bức ảnh Đức Mẹ của bà Madalena de Araoz đã chiếm chỗ quan trọng hơn nhiều so với các ảnh tượng Đức Mẹ ở Olatz, ở Aranzazu và ở Monserrat” (Chro. I, 545 tt).

            Từng sống ở cung điện nữ hoàng Isabel, bà học được lối sống đạo đức và cung cách vương giả của triều đình. Chính bà sẽ tác động đến đời sống trong lâu đài Loyola nói chung và thánh I-nhã nói riêng. Khi ngài bị thương năm 1521, ông Martin Garcia còn đang đi chiến dịch, nên việc chăm sóc ngài hoàn toàn được trao phó cho bà Madalena. Bà được hai người con gái giúp đỡ. Chẳng những bà chăm sóc phần xác, mà còn ảnh hưởng đến cả cuộc hoán cải của ngài. Chính bà trao cho ngài hai cuốn sách bà thường đọc là Cuộc sống Đức Kitô Tuyển truyện các thánh, và khi đọc hai cuốn sách ấy, ngài bắt đầu nghĩ đến việc phục vụ Đức Kitô.

            Năm 1535, thánh I-nhã từ Paris về quê, nhưng không chịu ở trong lâu đài của gia đình, mà trọ tại nhà tế bần Thánh Mađalêna. Anh ngài tha thiết xin ngài về nhà nhưng ngài một mực từ chối. Một hôm bà Madalena đến xin ngài về thăm gia đình, ngài từ chối. Bà nhân danh Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu để xin, ngài vẫn từ chối. Bà quỳ gối xuống đất xin, ngài đành phải chấp thuận về lâu đài gặp gỡ và nói chuyện với gia đình suốt một đêm, không ngủ, và sáng hôm sau ngài trở lại nhà tế bần.

            Ông Martin Garcia qua đời ngày 29.11.1538. Có lẽ một phần vì tin này đến Rôma trễ, một phần vì thánh I-nhã đang bận rộn với việc hướng dẫn Linh Thao và bận tâm về tương lai của Đoàn Giêsu, tiền thân của Dòng Tên, nên mãi đến ngày 24.9.1539, ngài mới viết thư an ủi chị dâu. Đây là lá thư đầu tiên ngài viết cho một phụ nữ trong gia đình Loyola. Tuy nhiên, chắc bà không đọc được thư này, vì ngày 29 tháng 10 năm ấy, bà qua đời tại lâu đài Loyola.

Kiểm tra tương tự

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: IV. Phần kết: Những sự kiện cần đặc biệt lưu ý (tt)

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J.   4. Việc đền tội Theo nghi thức, …

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: IV. Phần kết: Những sự kiện cần đặc biệt lưu ý

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J. 
 1. Một vài nguyên nhân về sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.