Trang Nhà / Bản Tin / Bài Giảng lễ Thánh Inhã của Cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

Bài Giảng lễ Thánh Inhã của Cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

P1040650Quý ông bà anh chị em thân mến,

Nếu phải tóm linh đạo Inhã trong một chữ, tôi nói: GIÊSU.

Linh đạo, là con đường thiêng liêng, là con đường người ta đi theo để đến với Thiên Chúa, để kết hợp với Thiên Chúa.

Đức Giêsu là con đường đến với Thiên Chúa. Điều này không mới, vì Đức Giêsu đã nói: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6).

Linh đạo Inhã giúp người ta thấy rõ, xác tín, và thực hiện lời của Đức Giêsu. Đúng hơn, con đường Thiên Chúa đã hướng dẫn Inhã đi, là một cách thế tuyệt vời để Thánh Thần Thiên Chúa hoạt động trong lòng con người, để người ta bước theo Chúa Giêsu và sống như Người.

Yêu mến Giêsu, muốn nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, là linh đạo Inhã

Linh đạo Inhã được thấy rõ qua Linh Thao. Một người làm Linh Thao, là đi lại kinh nghiệm thánh Inhã đã đi. Thiên Chúa đã dùng Linh Thao để dạy dỗ và tiếp xúc thân tình với thao viên, như Ngài làm khi hướng dẫn thánh Inhã làm Linh Thao “như người thầy dạy học trò.”

Những bài cầu nguyện đầu tiên của Linh Thao về nguyên lý nền tảng, giúp chúng ta thấy rõ Thiên Chúa là cùng đích mọi sự. Thiên Chúa yêu thương tôi, Ngài đã tạo dựng tôi, Ngài muốn chia sẻ sự sống vĩnh cửu của Ngài cho tôi. Thiên Chúa muốn điều tốt nhất cho tôi. Ngài muốn tôi trưởng thành, trở thành người tuyệt vời. Như vậy, tôi phải chọn Thiên Chúa trên tất cả, tôi phải chọn thánh ý Ngài trên tất cả vì đó là điều tốt nhất cho tôi.

Thiên Chúa yêu thương tôi, nhưng tôi đã bất tuân không nghe lời Ngài, đã xúc phạm làm tổn thưong tha nhân, tôi đã hủy hoại chính tôi, tôi đã không cố gắng để trở nên người tuyệt vời như Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa yêu thương đã chết thế cho tôi, Ngài tha thứ tội lỗi của tôi. Ngài muốn tôi được hòa giải với Ngài và với anh chị em tôi, Ngài muốn tôi được bình an.

Ngài không chỉ tha thứ tội lỗi của tôi, mà Ngài còn mời gọi tôi cùng với Ngài giúp anh chị em tôi để họ cũng thấy được tình yêu của Ngài cho họ, để họ cũng được giao hòa, được bình an và hạnh phúc của những kẻ được yêu thương tha thứ.

Nhìn ngắm Đức Giêsu, Lời Thiên Chúa tự hủy nhập thể vì yêu, đã sống một thời gian dài ở Nadarét vì yêu, vất vả miệt mài rao giảng dạy dỗ con người, chấp nhận cả sự hiểu lầm lẫn thù ghét, chấp nhận cả cái chết trên thập giá. Nhìn ngắm Đức Giêsu phục sinh, để nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong khó nghèo khổ nhục lẫn vinh quang.

Có thể nói, Linh Thao là nhìn ngắm Đức Giêsu, là bước đi theo Đức Giêsu, là sống với Đức Giêsu, là đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Ơn xin: “xin cho mình hiểu Chúa Nhập Thể hơn, yêu Chúa hơn, để theo Ngài hơn” là điều chúng ta phải xin từng giấy phút và suốt đời.

Linh Thao là đặc sủng Inhã

Có người nói: Linh Thao là linh đạo Dòng Tên, tôi có đi tu Dòng Tên đâu mà đi làm Linh Thao! Để trả lời câu nói này, chúng ta cần phân biệt linh đạo Inhã và linh đạo Dòng Tên.

Sau cuộc Linh Thao đầu tiên ở Manresa (tháng 3/1522 đến tháng 2/1523), Inhã đã miệt mài giúp đỡ các linh hồn. Ngài muốn những người Ngài giúp đỡ làm Linh Thao, muốn họ gặp gỡ Thiên Chúa và được ơn hoán cải như Ngài. Thánh Inhã đã giúp Linh Thao cho giáo dân trước khi có Dòng Tên. Dòng Tên chỉ được thành lập vào ngày 27/09/1540, nhưng Inhã đã giúp Linh Thao từ năm 1523.

Anh em Dòng Tên làm Linh Thao như thỏa mẫn một đòi hỏi cần nhưng chưa đủ. Không qua Linh Thao, không thể là Giêsu hữu. Tuy nhiên, Dòng Tên còn Hiến Pháp, còn truyền thống với cung cách hành xử qua đời sống cộng đoàn, qua luật lệ của các Tổng Hội Dòng. Nơi Linh Thao, thánh Inhã nói ai muốn yêu mến Thiên Chúa ở bậc thứ ba thì có thể xin ơn này (LT 165.168); còn với những người muốn vào Dòng Tên, Ngài nói hãy hỏi xem họ có sẵn sàng nhận y phục tôi đòi của Đức Giêsu không (HP 101), hoặc nếu họ chưa sẵn sàng hoặc chưa muốn, thì hỏi xem họ có khao khát để xin ơn đó không (HP 102).

Linh Thao là con đường thiêng liêng Thiên Chúa dẫn đưa thánh Inhã, và những người Thiên Chúa muốn họ theo con đường đó. Linh Thao không chỉ dành riêng cho những người Dòng Tên, cũng không dành cho tất cả mọi người, nhưng cho những Kitô hữu thích hợp. Mỗi vị thánh được Giáo Hội tôn phong, Giáo Hội muốn con cái mình học được gì nơi vị thánh đó. Linh Thao của thánh Inhã là một phương cách Thiên Chúa dùng để giúp con người, là đặc sủng cho toàn thể Giáo Hội.

Tại sao có những người làm Linh Thao mà cuộc sống vẫn tầm thường

Có người hỏi: nếu Linh Thao thực sự tốt, làm biến đổi con người, thì tại sao có nhiều người làm Linh Thao mà sống vẫn tầm thường?

Linh Thao không là kiến thức người ta chỉ cần học biết, nhưng là một cơ chế sống. Người ta làm Linh Thao trong kỳ tĩnh tâm, và sau đó phải tập Linh Thao liên tục. Nếu người ta không tiếp tục tập điều người ta đã học trong Linh Thao, thì Linh Thao không còn ảnh hưởng nhiều trên người ta nữa. Linh Thao không chỉ là điều người ta làm trong 5 ngày, 7 ngày, 8 ngày, hay 30 ngày rồi thôi, nhưng là điều người ta phải làm mỗi ngày, từng ngày, và cả đời.

Trong Linh Thao người ta đã học xét mình, cầu nguyện và xét gẫm. Mỗi người làm Linh Thao, cũng vẫn phải tập làm xét mình, cầu nguyện, và xét gẫm mỗi ngày. Họ cũng phải sống tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu Chúa, chọn Thiên Chúa trên tất cả, liên lỉ sám hối trở về với Chúa, luôn sẵn sàng đáp lời mời cộng tác với Chúa loan báo Tin Mừng Đức Kitô, luôn nhìn ngắm Đức Giêsu tự hủy để yêu thương phục vụ anh chị em mình, luôn tươi vui trong niềm tin Chúa phục sinh.

Nếu chúng ta tiếp tục cầu nguyện, nhìn ngắm Đức Giêsu mỗi ngày, xét gẫm để biết mình, rước lễ mỗi ngày, xét mình để luôn sống như Thánh Thần Thiên Chúa mời gọi, thì chúng ta đang trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, và chúng ta sẽ được bình an hạnh phúc mỗi ngày hơn. Xin cho chúng ta được ơn nên giống Đức Giêsu mỗi ngày hơn. Amen.

Kiểm tra tương tự

Giáo Hội tuần qua (6.12-12.12.2021)

1. Đức Thánh Cha cập nhật những quy tắc về các tội được xét xử …

Thánh Lễ Khấn Cuối Trong Dòng Tên (04/12/2021)

  Chiều ngày 05/12/2021, tại nguyện đường của Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, anh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.