Trang nhà / Giáo Xứ / Gx Hoa Lư: Thông báo mở lớp Kinh Thánh “tìm hiểu Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Mác-cô”

Gx Hoa Lư: Thông báo mở lớp Kinh Thánh “tìm hiểu Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Mác-cô”

Giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư

175 Cách mạng tháng tám, Pleiku

2

LỚP KINH THÁNH

Theo lời mời gọi của Hội Đồng Giám mục Việt Nam trong Thư mục vụ gửi Cộng đồng Dân Chúa, năm Tân Phúc-âm-hóa đời sống các Xứ đạo – Buôn làng và các Cộng đoàn sống đời thánh hiến*, Giáo xứ Hoa Lư sẽ tổ chức lớp Kinh thánh:

TÌM HIỂU TIN MỪNG CHÚA GIÊSU THEO MÁC-CÔ 

  1. Mục đích:
  • Giúp làm quen với Tin mừng (Số 1, Thư HĐGM*)
  • Giúp cầu nguyện và đem Lời Chúa vào đời sống (Số 2 và 3, Thư HĐGM*)
  1. Khai giảng: vào lúc 19g45 – Thứ Tư, ngày 07 / 01 / 2015
  2. Thời gian học: từ 19g45 đến 20g45 các ngày Thứ Tư hằng tuần
  3. Thời lượng:           16 buổi (04 tháng)
  4. Địa điểm: Phòng Hội – Giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư
                                       175 Cách mạng tháng tám, Hoa Lư, Pleiku
  5. Tham dự viên:

Mọi thành viên trong và ngoài xứ Hoa Lư
                             đều được mời gọi tham dự

Chúng con xin trân trọng kính báo và kính mời. 

Hoa Lư, ngày 01 / 01 / 2015

Phêrô Ngô Phan Đình Phục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.