Trang Nhà / Tri Thức / Thần Học / Ngôi Lời đã làm người: Một khái quát về đức tin Công Giáo – Phần II (tt)

Ngôi Lời đã làm người: Một khái quát về đức tin Công Giáo – Phần II (tt)

Chương II: ĐỨC TIN: TƯƠNG QUAN CHÚNG TA VỚI THIÊN CHÚA

7. Đức Tin Kitô Giáo: Chấp Nhận Đức Giêsu là Chúa

Ở trên, chúng ta đã nói đức tin là sự tín thác vào Thiên Chúa. Đây là một đức tin căn bản và nền tảng. Một người Do Thái, Hồi Giáo, Ấn Giáo, Phật Giáo hay bất cứ người nào khác cũng có thể sở hữu loại đức tin cơ bản đó. Tuy nhiên, đức tin này trổi vượt nơi Ki tô giáo bởi đó là một đức tin độc đáo, có một không hai. Các Kitô hữu tin rằng, Thiên Chúa mà họ tín thác và tìm kiếm đã mạc khải cho họ trong và ngang qua Đức Giêsu Kitô. Đức tin trở nên đức tin Kitô Giáo khi một người và một cộng đoàn chấp nhận Đức Giêsu là mạc khải của Thiên Chúa trong lịch sử. Đây là ý niệm chính yếu của đức tin được tìm thấy trong Tân Ước. Tin Mừng cho biết, người ta tin vào Chúa Giêsu bởi vì họ nhận ra và chấp nhận quyền năng của Thiên Chúa hoạt động nơi Ngài.

Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi!” là nó đi, bảo người kia: “Đến!” là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!” là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. (Mt 8, 5-10).

Trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, đức tin được hiểu như việc thừa nhận Thiên Chúa đang hoạt động nơi Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, có nhiều người từ chối điều này. Một số nhà lãnh đạo tôn giáo xem Chúa Giêsu là hiểm họa đe dọa đức tin thật của Israel. Họ bị vấp ngã vì việc Chúa Giêsu đi lại với những người tội lỗi, và xem quyền năng lạ lùng nơi Người như dấu chỉ hiện diện của Satan.

Sau cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu nghĩa là chấp nhận cái chết và sự phục sinh của Ngài là quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Điểm nhấn được chuyển từ lời và những hành động sang cái chết và sự phục sinh của Ngài. Giờ đây, đức tin Kitô Giáo quy về chính Đức Kitô như là Đấng Messiah và là Thiên Chúa.

Ngày nay, đức tin Kitô Giáo dù rất đa dạng nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất. Đó là, chấp nhận Đức Giêsu là con đường cứu độ của Thiên Chúa.

(Còn nữa)

(Trích dịch chương 2 trong cuốn THE WORD MAKE FLESH: An Overview of the Catholic Faith xuất bản năm 1999 của tác giả ANTHONY MARINELLI)

Kiểm tra tương tự

Những hình ảnh chính chỉ về Đấng Cứu Thế Ítraen mong chờ

Felipe Gómez, S.J.   Niềm chờ mong cứu độ Ítraen chờ mong Ðức Chúa sẽ …

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 28: Mẹ Maria

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.