Trang nhà / Giáo Xứ / Gx. Thiên Thần: Thánh Lễ Tổng Kết Học Kỳ I Năm Học Giáo Lý 2014 – 2015

Gx. Thiên Thần: Thánh Lễ Tổng Kết Học Kỳ I Năm Học Giáo Lý 2014 – 2015

Trong Thánh Lễ Thiếu nhi sáng chúa nhật, lúc 7h00 ngày 15/02/2015,  sau khi công bố kết quả học kỳ I năm học giáo lý 2014 – 2015, cha sở Phê-rô và đại diện phụ huynh đã tặng quà cho các em đạt kết quả học giáo lý xuất sắc trong kỳ học vừa qua.

xin chia sẻ một số hình ảnh:

IMG_4722 IMG_4725

IMG_4728IMG_4726

IMG_4732Lớp Rước Lễ 1: Anna Ngô Đinh Thanh Ngát

Lớp Rước Lễ 2: Giuse Trần Trang Thanh Quân

IMG_4735

Lớp Thêm Sức 1 : Anna Phạm Thị Nhung

Lớp Thêm Sức 2 : Anna Võ Trần Khánh An

Lớp Thêm Sức 3 : Anna Cao Bích Xuân An

IMG_4736

Lớp Bao Đồng : Phê-rô Đinh  Hoàng Thái

Lớp Vào Đời : Maria Trần Ngọc Phương Nhi

IMG_4743

Các em lớp Khai Tâm

 Gx. Thiên Thần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.