Trang Nhà / Tri Thức / Thần Học / Ngôi Lời đã làm người: Một khái quát về đức tin Công Giáo – Phần III(tt)

Ngôi Lời đã làm người: Một khái quát về đức tin Công Giáo – Phần III(tt)

Chương 3: Tội Lỗi Và Ơn Cứu Độ

3. ĐỨC GIÊSU, ADAM MỚI

Những câu chuyện trong Sáng Thế từ chương 1 đến chương 11 là những kiệt tác vì chúng có thể đạt đến trọng tâm của những vấn nạn tôn giáo. Chúng nói với chúng ta rằng thế giới đã được tạo ra bởi quyền năng và sự tốt lành của Thiên Chúa. Nhưng giờ đây, tình trạng tội lỗi, tình trạng xa rời ân sủng một cách bi thảm đang thống trị thế giới này. Thế giới và con người bị thương tích bởi tội lỗi, bởi việc cắt đứt khỏi Thiên Chúa, và trong tình trạng cần ơn cứu độ. Tuy nhiên, vẫn còn niềm hy vọng khi Thiên Chúa không bỏ rơi tạo thành của Ngài. Thiên Chúa sẽ ban tặng cho chúng ta một khởi đầu mới. Toàn bộ phần còn lại của Kinh Thánh là câu chuyện về niềm hy vọng đó. Thiên Chúa đi vào một tương quan cụ thể với Israel (một giao ước) và hứa ban cho họ một con đường giải thoát khỏi bóng tối. Ngài hứa ban cho họ một con đường mới đưa đến sự sống. Con đường này phục hồi sự hài hòa đã mất nơi chính bản thân họ, giữa họ với người khác, và với Thiên Chúa. Những lời hứa này cuối cũng đã được hoàn tất nơi con người Đức Giêsu, người được gọi là “Adam mới”. Đức Giêsu mặc khải ý nghĩa đích thực về nhân tính của chúng ta và mang đến cho chúng ta niềm hy vọng ngay trong một thế giới vẫn bị tổn thương bởi tội lỗi.
Đối với Kitô hữu, Đức Giêsu được xem là Đấng Cứu Thế, Đấng mang lại ơn cứu độ cho toàn thể loài người. Cách cụ thể, ngang qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu, Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ cho chúng ta. Ngang qua đời sống, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, Thiên Chúa đã hợp nhất Ngài với dân của Ngài trong tình yêu. Cái chết của Đức Giêsu là sự mặc khải tình yêu tuyệt đối và vô điều kiên của Thiên Chúa cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự sống của Ngài trong và ngang qua Con của Ngài. Sự phục sinh của Đức Kitô là lời hứa của Thiên Chúa: tình yêu của Ngài lớn hơn tất cả mọi bóng tối, tình yêu ấy giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Sự phục sinh mặc khải rằng cuối cùng tội lỗi và sự chết là những kẻ lừa đảo: chúng không có quyền năng mà con người trao cho chúng. Quyền năng đích thực là quyền năng của tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong Đức Kitô.
Đức Kitô không chỉ mặc khải về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa nhưng Ngài còn chỉ cho chúng ta con đường đưa đến tình yêu đó. Khi bước đi với Đức Kitô, chúng ta bước đi trên con đường mới, một hướng đi mới với một định mệnh mới. Con đường Giêsu, con đường tình yêu và lòng thương xót, chân lý và công bình, tin tưởng và cầu nguyện, là con đường đưa đến Chúa Cha.

Phản tỉnh cá nhân và thảo luận

Thiên Chúa luôn luôn ban cho chúng ta một khởi đầu mới. Đâu là những khởi đầu mới mà bạn đã kinh nghiệm? Đâu là những mối tương quan bạn có thể dùng như một khởi đầu mới? Tại sao? Và điều gì bạn có thể làm với mối tương quan này?

Kiểm tra tương tự

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 27: Giáo Hội-Tiến trình hình thành và bốn đặc tính

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 25: Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo Hội và của Kitô hữu

Chương trình [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải được đăng vào …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.