Trang Nhà / +Dòng Tên / Tác Phẩm / Được nuôi dưỡng bởi Bánh Hằng Sống-Cầu nguyện với Thánh Inhã (16)

Được nuôi dưỡng bởi Bánh Hằng Sống-Cầu nguyện với Thánh Inhã (16)

Chủ đề: từ Bí Tích Thánh Thể, Thánh I-nhã có được nguồn nuôi dưỡng hằng ngày cho hoạt động tông đồ chính yếu của ngài.

Nhập nguyện: lạy Chúa Giê-su nhân từ, trong Bí Tích Thánh Thể Ngài đã ban cho chúng con nguồn sự sống là chính con một của Người, xin cho chúng con ý thức sâu xa về bữa ăn Chúa ban cho chúng con hằng ngày. Xin thánh tử Chúa là lương thực cho cuộc hành trình của chúng con, như đối với thánh I-nhã xưa.

Đôi Nét về Thánh I-nhã

Trong cuốn Tự Thuật của ngài, I-nhã đã mô tả một kinh nghiệm về Thánh Thể. Trong thời gian ngài ở Manrêsa

“Một ngày tại thị trấn này, kẻ ấy đang dự Thánh Lễ trong nhà thờ của tu viện, vào lúc dâng Mình Thánh, kẻ ấy thấy bằng con mắt nội tâm những tia sáng trắng từ trên cao chiếu xuống. Mặc dầu đến nay đã nhiều năm, kẻ ấy vẫn chưa giải thích được điều này cách rõ ràng, tuy nhiên kẻ ấy thấy cách minh nhiên bằng trí, Chúa Giê-su Ki-tô ở trong Bí Tích Thánh Thể thế nào”. (Olin và Ocallaphan, tường thuật, p23)

Một trong số những tiểu sử gia của Thánh I-nhã nhận xét:

Chính Thánh Lễ mỗi ngày đã hình thành nên tâm điểm của mọi hồng ân cho ngày đó. Việc thức dậy và sau nghĩ ngay đến Thánh Lễ trong tâm trí I-nhã, việc cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn, cho hy Lễ Thánh, việc chuẩn bị bàn thờ và lễ phục, việc bắt đầu Thánh Lễ và các phần còn lại; việc tạ ơn của ngài đều là những giây phút mang lại những an ủi lớn lao ngài ghi nhận được. Ngay cả những gì ngài nhận được trong ngày dường như chỉ là sự nối dài, hoặc bổ sung cho những gì ngài nhận được trong buổi sáng. (De Guibert, Giê-su Hữu, p 53

Điểm dừng: bạn hãy nhớ lại lần đón nhận Bí Tích Thánh Thể gần đây nhất. Đối với ngày sống của bạn, đó là một hồng ân như thế nào?

Trích Lời Thánh I-Nhã

Trong nhật ký thiêng liêng của mình, Thánh I-nhã không ngừng nối kết những ân huệ đặc biệt ngài nhận được khi cử hành Bí Tích Thánh Thể. Việc chọn lựa này đề cập đến việc ngài đang nhận định về Đức Ki-tô nghèo cho Dòng.

Trong khi chuẩn bị bàn thờ, ý nghĩ về Chúa Giê-su xảy đến với tôi, tôi cảm thấy một sự thúc đẩy để theo Ngài…

Tôi hướng đến các tư tưởng này và mặc lễ phục trong khi các ý tưởng ngày càng gia tăng và tôi coi chúng như là một xác chuẩn, dù tôi không nhận được một sự an ủi nào từ điểm này, và tôi nghĩ rằng, cách nào đó, sự xuất hiện của Chúa Giê-su là từ Ba Ngôi Chí Thánh, tôi đã nhớ lại ngày Chúa Cha đã đặt tôi với Con của Người. Khi tôi mặc xong lễ phục với ý tưởng về danh Giê-su ghi dấu trong trí tôi và tôi cố nghĩ rằng đó là một xác chuẩn cho tương lai, và rồi tôi khóc nức nở. Khi tôi bắt đầu Thánh Lễ, tôi được tràn đầy ân sủng và sốt mến cùng với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, và ngay cả khi dâng xong Thánh Lễ, lòng sốt mến và xúc động mạnh mẽ luôn trào nước mắt vẫn kéo dài cho đến khi tôi cởi bỏ lễ phục.

Xuyên suốt Thánh Lễ, tôi có nhiều cảm nhận trong sự xác chuẩn về những gì tôi đã nói, và khi tôi dâng mình Thánh trong đôi tay, lời này đến với tôi bằng sự rung cảm mạnh mẽ trong tâm hồn rằng sẽ không bao giờ rời xa Người cho dù trời đất…, trong khi đó tôi cảm nhận những rung động mới về lòng sốt mến và niềm vui thiêng liêng… sau đó trong ngày, thường thường cứ mỗi khi nghĩ về Chúa Giê-su hoặc nhớ đến Ngài, tôi có một cảm nhận chắc chắn, hoặc thấy bằng trí hiểu, bằng lòng sốt mến liên tục và mạnh mẽ. (Young, nhật ký thiêng liêng, Tr.15-16).

Suy Gẫm

Những giọt lệ của Thánh I-nhã là một dấu chỉ bề ngoài mạnh mẽ về lòng sùng kính bên trong của ngài, và đối với ngài, Bí Tích Thánh Thể được coi là trung tâm cho đời sống hằng ngày.

Gương mẫu của Ngài mời gọi chúng ta phản tình về sự hiểu biết và sùng kính Thánh Thể của chính chúng ta. Như Công Đồng Vaticanô II nhắc nhở chúng ta: “Thánh Thể là một bí tích tình yêu, dấu chỉ của sự hiệp nhất, mối dây bác ái, tiệc vượt qua ở đó Chúa Giê-su đã tự hiến chính mình, ân sủng để đầy cõi lòng và là bảo chứng về vinh quang mai hậu được ban cho chúng ta” (Flannery, Documents p16)

  • Suy gẫm đoạn văn trích từ Công Đồng Vaticanô II. Sau đó, suy niệm về những câu hỏi này.
    • Bí Tích Thánh Thể là một bí tích tình yêu như thế nào đối với tôi?
    • Bí Tích Thánh Thể có trở nên bảo chứng hiệp nhất với gia đình tôi, bạn bè tôi, giáo xứ tôi và gia đình hoàn vũ hãy không?
    • Chính tôi có cam kết vào sợi dây bác ái khi tôi tham dự bí tích này không?

Hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho có được lòng yêu Thánh Thể sâu xa.

  • Nhớ lại lần rước Chúa lần đầu của bạn. Hãy nhớ lại lần rước lễ đó chi tiết: việc chuẩn bị, ngày hôm đó là ngày lễ gì, bạn ăn mặc như thế nào, buổi lễ, việc cầu nguyện và những cảm xúc, bà những cử hành khác sau đó.
  • Lần sau khi bạn rước Thánh Thể, hãy cầu nguyện với kinh cầu sau đây, kinh cầu này là một phần danh sách bao gồm tất cả tên và danh hiệu mà Thánh I-nhã đã sử dụng trong những bài viết của ngài khi nói về Chúa Giê-su:

Chúa Giê-su, con của đức trinh nữ Maria, xin thương xót con,

Chúa Giê-su, đấng tạo hóa và là Thiên Chúa của chúng con,

Chúa Giê-su, Thiên Chúa vĩnh cửu của mọi loài,

Chúa Giê-su, đấng đã dựng nên và cứu chuộc chúng con,

Chúa Giê-su, người là đấng phẩm phán vĩnh cửu của chúng con,

Chúa Giê-su, Thiên Chúa chí tôn,

Chúa Giê-su, đấng tốt lành viên mãn và hoàn hảo,

Chúa Giê-su, tình yêu vô biên,

Chúa Giê-su, Thiên Chúa nhân hậu của chúng con,

Chúa Giê-su, sự khôn ngoan vô biên,

Chúa Giê-su, tác giả và là nguồn mọi phúc lành,

Chúa Giê-su, đấng ban mọi ân huệ,

Chúa Giê-su, sự tốt lành hoàn hảo và vĩnh cửu của chúng con,

Chúa Giê-su, ơn cứu độ của chúng con,

Chúa Giê-su nguồn trợ lực và nâng đỡ của chúng con,

Chúa Giê-su, đấng trung gian của chúng con,

Chúa Giê-su, quyền năng của Thiên Chúa,

Chúa Giê-su, đấng lãnh đạo tối cao và là Thiên Chúa của chúng con,

Chúa Giê-su, nguồn sống và là bạn đường trong cuộc hành hương,

Chúa Giê-su, đấng yêu và nghèo khó,

………………………………………………

Chúa Giê-su, đấng an ủi của chúng con,

Chúa Giê-su, sự bình an của chúng con,

Chúa Giê-su, niềm vui của chúng con,

Chúa Giê-su, niềm hy vọng của chúng con,

Chúa Giê-su, sự sống của chúng con,

Chúa Giê-su, phần thưởng cao cả của chúng con,

Chúa Giê-su, sự sống đích thực của thế giới,

Chúa Giê-su, mẫu gương và là đường của chúng con,

Chúa Giê-su, là đầu của thân thể, Giáo Hội,

Chúa Giê-su, vị hôn phu của Giáo Hội, hiền thê của Ngài,

Chúa Giê-su, Chúa Cha đã đặt con bên Chúa,

Chúa Giê-su, niềm hy vọng của chúng con ở nơi Chúa,

………………………………………………………….

Chúa Giê-su, giúp chúng con tuân giữ thánh ý của Chúa Cha,

Chúa Giê-su, là trung gian của sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa Ba Ngôi và con người,

– Cao cả thay danh Thánh Giê-su, đấng hộ giúp chúng con nhiều thể nhiều cách… Amen. (Ever to love and to serve: prayer Services on Ingatian themes, pp1-2)

Lời Chúa

Tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.

………………………………….

Chính tôi là bánh trường sinh ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ. (Ga: 6, 32-35)

Kết nguyện: Lạy Chúa, từ nay mỗi khi con đến gần bàn thờ để hiệp lễ, xin cho con nhận rõ được sự sống vĩnh cửu ẩn trong sự nhỏ bé và gần gũi của tấm bánh Chúa ân mình. Dưới sự tĩnh lặng của tấm bánh, con đã thấy một sức mạnh chiếm hữu mà theo lời của các thánh sư lỗi lạc, sức mạnh đó vượt xa sự chiếm hữu của con những chiếm hữu con.

Xin ban thêm cho con sức mạnh để vượt thắng những ảo tưởng vốn có nơi con khiến con nghĩ rằng con chỉ đụng chạm với Chúa trong sự giới hạn và thoáng qua.

Kiểm tra tương tự

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: IV. Phần kết: Những sự kiện cần đặc biệt lưu ý (tt)

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J.   4. Việc đền tội Theo nghi thức, …

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: IV. Phần kết: Những sự kiện cần đặc biệt lưu ý

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J. 
 1. Một vài nguyên nhân về sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.