Trang Nhà / Bản Tin / Mười sáu Tân Khấn Sinh tuyên khấn lần đầu trong dòng Tên

Mười sáu Tân Khấn Sinh tuyên khấn lần đầu trong dòng Tên

NAM_2705SJVN. Lúc 6h sáng ngày 30.5.2015, cha Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ, Giám Tỉnh dòng Tên Việt Nam, đã chủ sự thánh lễ tiên khấn cho 16 tân khấn sinh tại nhà thờ Hiển Linh, Thủ Đức. Hiện diện trong thánh lễ cũng có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân và giáo dân của giáo xứ.

NAM_2697Trong bài chia sẻ, cha Giám Tỉnh đã nói về mẫu gương Maria, người đã mau mắn lên đường đi thăm viếng người chị họ Elizabet đang mang thai. Linh đạo thăm viếng cũng là linh đạo mà các truyền giáo đã sử dụng để mang Chúa đến cho người khác. Thăm viếng giúp nối kết con người và lan truyền lửa yêu thương đến cho nhau.

“Chính tình yêu đã thúc đẩy Đức Maria thăm viếng bà Isave, để giúp đỡ người chị họ lúc bụng mang dạ chửa. Một người trẻ mang thai, cũng là khó khăn, huống chi một người đã có tuổi, đã quá thời gian sinh đẻ. Tuy dù chỉ là một cô gái trẻ nhưng Mẹ Maria rất tế nhị, thông cảm với khó khăn của người khác, và Mẹ đã tới thăm viếng để giúp đỡ.

Khi mẹ vừa chào bà Isave, hài nhi trong bụng bà Isave liền nhẩy mừng. Bà Isave nhận ra điều đó: “vì khi tai tôi vừa nghe lời bà chào, trẻ trong dạ tôi liền nhảy mừng, bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi viếng thăm!” Mẹ Maria không biết rằng, mẹ là người không chỉ thăm viếng giúp đỡ chị họ Isave, mà còn là người mang Chúa tới cho người chị họ, và cho con của chị Isave. Như vậy, tuy dù không biết, Mẹ Maria vẫn trở thành mối chúc lành cho người gặp Mẹ.

Không phải chỉ bà Isave và người con trong dạ bà nhận được ơn, mà chính Đức Mẹ cũng nhận được ơn trong cuộc gặp gỡ này. “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa cứu độ tôi… Muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phúc.” Nhờ và với cuộc gặp gỡ này, Mẹ Maria đã nhận ra những ơn lành Thiên Chúa ban cho Mẹ một cách rất đặc biệt.

Qua biến cố thăm viếng bà Isave, chúng ta thấy, Đức Maria là người loan báo Tin Mừng, đem Chúa tới cho người khác. Học theo gương Mẹ Maria, ngày nay nhiều người làm công tác loan báo Tin Mừng cũng bằng cách thức thăm viếng như Mẹ. Thăm viếng người chưa biết Chúa, tìm cách giúp đỡ họ, và nói về Chúa cho họ khi có dịp.”

Ngài nói thêm:

“Thiên Chúa là tình yêu. Chính vì tình yêu mà Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ này, đã tạo dựng con người, để chia sẻ sự sống vĩnh cửu cho con người. Một khi con người phạm tội và sống dưới ách nô lệ của tội, con người không hạnh phúc, Thiên Chúa đã sai Chúa Con nhập thể để cứu độ con người, để dạy con người biết phải sống yêu thương như Thiên Chúa, để có thể hạnh phúc đích thực.

Một Kitô hữu đích thực, phải là người sống như Đức Giêsu dạy: sống yêu thương: yêu Chúa yêu người. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Mỗi Kitô hữu cũng được sai tới với con người hôm nay, để giúp họ biết Thiên Chúa và Đấng Người sai là Đức Giêsu Kitô, để họ nhận biết Thiên Chúa yêu thương họ, để họ sống phó thác tất cả cho Thiên Chúa tình yêu, để họ có thể sống hạnh phúc. Truyền giáo thuộc bản chất của Kitô giáo, bởi vì một Kitô hữu đúng nghĩa không thể không nói về Thiên Chúa, Đấng mang lại hạnh phúc cho mình, cho người chưa biết Chúa, cho người cần biết Chúa để có thể sống hạnh phúc.

Thăm viếng người sống xung quanh để giúp đỡ họ, và khi có dịp, nói về Chúa cho họ, đó là điều Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhìn Mẹ Maria trong biến cố Mẹ thăm viếng bà Isave hôm nay, để sống và đem Chúa tới cho người khác, để loan báo Tin Mừng.”

Điều quan trọng là cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương mình:

“Truyền bá và bảo vệ đức tin, đó là sứ mạng của mọi anh em Dòng Tên. Giúp cho người khác biết Chúa, và cho người khác thấy sự hợp lý của việc tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu, để họ dễ dàng tin vào Đức Giêsu hơn.

Có thể nói, mọi công việc anh em Dòng Tên làm, đều nhằm giúp người khác nhận biết Thiên Chúa (đó là công việc truyền giáo), và giúp người ta nhận biết sâu xa hơn về Thiên Chúa, Đấng yêu thương con người vô cùng, để họ được hạnh phúc đích thực (qua việc giúp người khác làm Linh Thao).

Giúp con người về vật chất để họ có thể có đời sống kinh tế khá hơn, để họ sống thoải mái hơn. Tuy nhiên để hạnh phúc toàn diện, cần nhận biết Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và yêu thương. Việc bác ái xã hội là bước đầu và cần công việc loan báo Tin Mừng (tiếp sau).

Đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, không thể không biến đổi con người chúng ta. Biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, sẽ giúp chúng ta dám phó thác tất cả tương lai đời mình cho Thiên Chúa, làm chúng ta bình an và vui. Một Kitô hữu đích thực, một tu sĩ đích thực, không thể không bình an và vui.

Qua Linh Thao, thánh Inhã, tổ phụ Dòng Tên, đã biết hơn về Thiên Chúa, biết hơn về Đức Giêsu, và cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Qua Linh Thao, thánh Inhã cũng muốn giúp người ta có cảm nghiệm về Thiên Chúa như Ngài, một Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng. Qua Linh Thao, người ta sẽ biết hơn về Đức Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể, đã yêu thương con người vô cùng, và Ngài dạy con người con đường tình yêu để sống hạnh phúc. Linh Thao là một phương thế tuyệt vời để biết hơn về Thiên Chúa tình yêu. Và một khi cảm được tình yêu của Thiên Chúa, người ta sẽ dễ dàng hơn cho công việc loan báo Tin Mừng.

Mỗi tu sĩ Dòng Tên đều được Thiên Chúa dạy bảo qua Linh Thao, và được mời gọi để làm chứng cho Thiên Chúa Tình Yêu. Trong Thánh Lễ hôm nay, sẽ có 16 tập sinh khấn lần đầu trong Dòng Tên. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các khấn sinh hôm nay, hầu những anh em này quảng đại để Thiên Chúa thực hiện những gì Ngài đã khởi đầu.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta ý thức và thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng như Mẹ Maria đã thực hiện khi thăm bà Isave.”

NAM_2771Nghi thức tuyên khấn được thực hiện trước mặt Thánh Thể. Sau kinh “Lạy Chiên Thiên Chúa”, cha Giám Tỉnh đưa Mình Thánh Chúa lên cao, các tân khấn sinh lần lượt thưa lên cùng Chúa lời cam kết “trọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục trong dòng Chúa Giêsu”, đồng thời “xin hữa sẽ gia nhập để sống trót đời trong dòng này”, trước sự chứng kiến của “Mẹ Maria và cả triều thần Thiên Quốc”.

NAM_2790Sau phần rước lễ là nghi thức trao Thánh Giá Khấn và Hiến Pháp Dòng. Cha giáo tập Giuse Lê Quang Chủng, SJ đã làm phép các Thánh Giá Khấn và trao cho từng tân khấn sinh. Ước nguyện rằng, các tân khấn sinh sẽ luôn trung thành với những gì Dòng dạy trong Hiến Pháp để có thể vác cây Thánh Giá theo Chúa đến cùng.NAM_2856

Sau thánh lễ, tất cả mọi người cùng chung vui với nhau trong bữa điểm tâm đơn sơ thanh đạm tại khuôn viên Học Viện.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Kiểm tra tương tự

Thánh Lễ nhận chức chánh xứ Đồng Tâm – Giáo phận Phú Cường

Vào lúc 10h00, ngày 5 tháng 5 năm 2022, Giáo xứ Đồng Tâm – Giáo …

Linh Thao Sinh Viên Giới Trẻ 2022

Các bạn trẻ, các bạn sinh viên thân mến! Trải qua những tháng ngày bấp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.