Trang nhà / Bản Tin / Hình ảnh lễ truyền chức linh mục tại miền Dòng Tên Singapore và Malaysia

Hình ảnh lễ truyền chức linh mục tại miền Dòng Tên Singapore và Malaysia

Hình ảnh Thánh lễ truyền chức linh mục cho 2 thầy phó tế Matthew Tan, SJ và Gregory Tan, SJ,  tại nhà thờ thánh Inhaxiô  Singapore, ngày 26/07/201511800260_883164628387990_360627787468560693_n11822771_883164631721323_1166465772231581608_n 11811481_883164738387979_3020146230272493973_n 11800261_883164815054638_1952150934829310215_n
11800137_883164735054646_2338893673933719088_n

11796404_883164641721322_6429642935948640664_n 11231200_883164731721313_5464662865536016177_n 11215861_883164638387989_2893511964925298187_n 11781630_883164891721297_1467787937230962046_n 11781730_883164998387953_3560201977452476040_n 11695787_883164948387958_4949765648309112497_n 11214356_883164895054630_1658021935481344760_n 11828580_883164945054625_7534638900747777701_n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.